Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABAKUS  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SLINGRA (27)
RISkZOn (4)
aNATEMA (8)
MAN(T)ISSA (1)
HOppSAN (1)
VERSfOT (3)
AKADEmI (5)

Nils Berner
NATUrIS (16)
KANSLER (14)
FÖRESTÅ (3)
ZIgE(N)ARe (3)
TRASSEN(T) (24)
MÅnFäRD (1)

Gunnar Andersson
*STeNTAG (1)
Ty(S)KLAND (3)
B(R)INgARE (4)
BATTERI (22)
DA(G)SREGN (4)
oBORS(T)AD (5)
ARdENNe(R) (3)
SKOTARE (27)
ORENSAD (13)

Anna Andersson
AKtERST (8)
ANhÅlLA (1)
SPARARE (4)
SLItAGE (16)
*KANARIE (1)

Gerd Forss
jÄRNVÅG (1)
(V)IKTNING (2)
LEGiTIM (7)

Åsa Florholm
(A)LsTRING (15)
LeDNING (6)

Kajsa Bråting
AGnATER (13)
RETINaL (31)
AVSTÅND (5)

Monica Ringheim
SPRUdLa (5)
SEGRARe (24)
sOTSVAR(T) (2)
pASTELL (5)