Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Örebro Open 2004  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
*OGLaSAD (1)
SlINDER (21)
NORDISm (7)
ReAKTION (6)

Lisa Blohm
VItAMIN (1)
RESONaNS (13)
DRAGLInA (2)
ARTSKILD (3)
PRiSTAK (5)

Nils Eriksson
ELDSTAD (14)
(S)AMHÄLlE (2)

Mårten Björkman
TJUsARE (9)
sPOLARE (22)
RODDARe (13)
SoLVARE (1)

Björn Ericson
SLINgRA (27)
HåLLARE (2)
BÄrGARE (2)
KNASTER (26)
UTRIKES (13)

Jonas Lejon
RISTARe (54)
SENTERA (40)
STILrEN (35)
RIKTaRE (18)

Emma Björkman
TESTARE (40)
SATInERA (32)
*STENsORT (1)
*SPAnDERA (1)

Stefan Furth
KÄNNaRE (5)
SKANDERa (30)
LINjERA (15)

Niklas Ringdahl
VASSTRå (1)
RASKaNT (4)

Robert Svenander
SMöRGÅS (2)