Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sommarlyckan 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Jenny Hildeberg
NÅLbREV (1)
VÄLDAnS (1)
INNERs(TA)D (1)

Pia Mattsson
gENERAL (15)
VITSaRE (18)
KOKSALt (1)
GRÅSTEn (8)
BRyTNI(N)G (4)
*MÄt(T)ANDE (1)
ST(O)LLIfT (1)
rEAGERA (10)

Roland Olsson
MaTRIKE(L) (6)
EKOLOdA (2)
SATSdEL (15)
STaDGAR (10)
HEMvÄRN (2)
(S)TANSARE (20)

Alexandra Svanteson
ROTNiNG (4)
bRODERA (14)
tANGERA (37)
HAvANDE (5)

Gustaf Gimstedt
TItTARE (19)
SNATTEr (34)
STUMhET (2)
DAGRESA (11)
POL(I)SIär (2)
STA(K)NING (6)
(T)RÖGLÄST (1)
RELATIV (4)

Åke Qvarfordt
ANDERNa (2)
NeUTRAL (14)
*vÅGSKUM (1)
EPIlErA (4)

Julia Jacobsson
LANTRAS (26)
RÅDGöRA (1)
SVINDlA (7)
KLARhET (6)

Kalle Magnér
LAsTArE (40)
*DOFTfRI (1)