Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
IGELK(o)TT 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Lisa Blohm
(T)ALESMAn (2)
LO(C)KElSE (3)
RENrAJD (2)
LIBERiA (1)

Gunnar Andersson
PARVENy (1)
BlOMSTE(R) (4)
INTRADa (14)
SNY(L)TARE (13)
(Ä)RTSKIDA (3)
GRÄNSLA (7)
*ÖSTEROm (3)
SVARa(N)DE (4)

Johan Rönnblom
ANMoDER (10)
*SLATTER (3)
STA(D)SLAg (6)
(I)nMUTARE (4)
KeNTAUR (11)

James Reimdal
SPRINTA (23)
(B)EsLUTEn (2)
SVARaRE (8)
STÄNGS(E)L (1)
mEDLARE (11)
IRANIEr (13)

Inger Wingård
ÖSTSTAT (3)
ATENARE (19)
AMNESTI (24)
OMNÄMnA (1)
DELF(I)NAl (1)
DAGSBOT (4)
OSLAGEn (12)

Anna Andersson
AdERTON (23)
GINSTAM (5)
BiTANDE (16)

Maria Åslund
SlUTKÖ(R)D (1)
UTRENsA (39)
BaTTeRI (22)
SNARHET (24)
KvALITE (1)

Emma Ekman
ÖVe(R)kANT (1)
*UTMaTTA(D) (3)
BILD(S)pEL (2)

Malin Ståhlner
OdISKAD (5)
TArANT(E)L (18)
INROTAD (15)
GL(A)SDöRR (3)
RISKeRA (32)
(S)PENsLIG (3)
(F)ALLGROp (1)

Åsa Sjödin
KATTSIM (2)
lASTARE (40)
(k)LIsTRIG (4)
(S)MÄLTARE (5)