Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-18  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
ELITIST (3)
ENSi(L)ERA (2)
SLÄNtRA (7)
FÖrBAND (1)
*RETAnDE (1)
OGENER(A)d (1)
IDOGhET (1)
MORALIs(T) (5)
SLINGRa (9)
TARE(R)ING (3)
STRUpT(A)G (3)
pAS(S)ANDE (1)
ORDiNAT(A) (1)
B(O)RTsIDA (5)
VREDGaS (2)
OtROLIG (4)
FANDErS (4)
DOmPROS(T) (2)
(V)ALiDERA (1)

Roland Olsson
SNARlIK (4)
RENLOSt(A) (9)
GR(AN)NSkAP (1)
TENtERA (11)
(N)YODLARE (1)
UTGlESA (2)
LINDARE (13)
(R)ÖSTEtAL (3)
aSTERO(I)D (11)
(S)TÄnKArE (6)
TRÄLISK (1)
(I)NGEnJÖR (1)
EMINENt (1)
hYSTERI (2)
fAT(a)LIER (3)
sLUTSPE(L) (3)
PANTLåN (1)
LITAUER (2)
sTÄDARE (5)

Göte Borg
GlIDArE (7)
BARyToN (1)
TORDERA (6)
BLESSyR (2)
PERIf(E)RI (1)
NERVTrÅ(D) (2)
SuRKART (2)
STUVARE (3)
Ta(K)FLäKT (1)
SJALETt (4)
UTFORMA (4)
BIENNaL (1)
S(T)ÄNKARE (6)
LOtTERI (5)
eLSLADD (1)
*KAR(I)BIEN (1)

Göta Borg
ATENARE (7)
TORVTaK (1)
RETSInA (20)
RESeNÄR (2)
InRIKTA (5)

Jonathan Ljungberg
STÖDORD (1)
TRAILER (9)

Anders Apoy
TRESTeG (2)
YRKAnDE (4)
LUtfISK (1)
BeTITTA (1)
VALSARe (2)
RESU(L)TAt (5)
OSTADIG (6)
TRöSKEl (1)
TAGNinG (1)
(S)NARKARE (6)
ÖLsINNE (1)
gRÄSRoT (2)
MORDISK (2)
(K)RIsTAlL (3)

Sebastian Boukachabia
SEKatÖR (5)
(T)rOLLING (4)
(T)RåLNING (3)
ELITISm (2)
SNARArE (5)
GIvANDE (2)
STRESSI(G) (4)
TVIvLA(R)E (1)
(G)RIPANdE (1)
INRITAD (1)
sAMTIDI(G) (1)
AR(V)ODERA (1)

Henrik Johansson
BEVISTA (5)
DERIv(A)TA (3)
mETADON (2)

Sonny Apoy
(G)RIsBLOD (1)
mATTERa (3)
OLUSTIg (2)
VALTHOR(N) (1)
(S)TENStOD (8)
S(T)ÅNdARE (3)
SKYLDRA (1)
TULlARE (7)
OMTENTa (2)
FÖRSEnA (2)
IRriT(E)RA (3)

Alexandra Svanteson
InETSAD (8)
SAGATId (1)
ADaPTER (5)
(K)ANISTeR (8)
KÄLLArE (4)
SoLSIDA (5)
*AVSKOGa (1)
STELLAr (8)
K(O)NSTARt (5)
LItAUEN (1)
HANtERA (7)
ENRadIG (3)

Paul Eberhardsson
kURDIS(K)A (2)
SLÄNtRA(S) (4)
GR(A)nDIOS (1)

Åke Qvarfordt
TäNKBAR (2)
TEGELRö(D) (3)
SORTERa (20)
SKIDaRE (3)
KOStNaD (5)
KANTELe (4)
DERIvAT (1)
SEnTIdA (11)
PrOVARE (1)
ANDEDoP (2)
VINTRAS (4)
*IMORgoN (1)
SaDLiNG (2)
STEGrIn(G) (2)
BADSALt (5)
PLoTTER (1)
KASTaRE (4)
dANSARE (11)
S(T)ATSLÖs (1)
MATERIA (9)
LIvSTID (2)

Kalle Magnér
STEARIn (29)
STARTeR (7)
STRItTA (4)
VaRGGRIN (1)
S(T)ENSToD (8)
TOLkBAR (2)
TRoNsAL (12)
STORLEK (7)
JUSTERA (2)