Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
HÖSTLUFT  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
KANTeLE (5)
STAMB(A)NA (5)
SIMfENA (6)

Roland Olsson
SKÖtARE (12)
NÄTTInG (2)
AGnATI(S)K (5)
*NE(D)SOTAd (5)

Anders Apoy
UTVErkA (2)
SEPARaT (5)
MjUKDEL (2)
TÄNKARE (15)

Sebastian Boukachabia
SMAKREN (5)
R(O)SIGHEt (4)
OLISTAD (15)
oDALISK (3)
ELsKROT (1)

Sonny Apoy
SLAGTRÄ (5)
BASsÄNG (4)

Paul Eberhardsson
SPORTeL (6)
ISTAdIG (6)
NJuRTAL(G) (1)
(T)RADENOM (4)
EURa(S)IEN (1)

Åke Qvarfordt
VITSARe (18)
RADIErA (14)