Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABANDON CUP 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
bOKSLUT (2)
STENBiT (8)

Nils Berner
IMITERa (8)
(S)oTIgHET (1)

Lisa Blohm
ASkUNGE (3)
ROSEvIN (5)
UTMÄRKa (1)

Gunnar Andersson
pLADDER (5)
LEKTo(R)AT (5)
RaGTIME (3)
KNASTER (26)
PORSlIN (4)
UTrIKES (12)
L(A)SARETT (8)
RE(S)IDeRA (14)
MORALIS(K) (4)

Claes von Hofsten
hÄKTNI(N)G (1)
NORDiST (12)
SENTIda (43)

Karin Anderberg
TAVERnA (10)
S(T)RÖSSLA (2)
KRiSTEN (18)

Anna Andersson
PRAKTIk (1)
KA(S)TReRA (13)
OSTERIA (73)
GINStAM (4)

Maria Åslund
StADION (25)
sTENFRI (6)
MYRKANT (1)
pAUSERA (5)
lEK(S)KOLA (2)

Erik Elvers
SKVäTTA (1)
Rot(S)TOCK (1)
ÖRnuNGE (1)

Emma Ekman
LYSANDE (13)
BaSLÄGE(R) (2)
STORMaN (15)
TaNK(E)LED (4)

Malin Ståhlner
TONSILl (7)
GRADlISt (7)
VAKT(T)oRN (3)

Monica Ringheim
KORSEtt (11)
Fö(R)SKONA (3)
TRILS(K)AS (8)
DITREST (4)