Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Finlandssvenska mästerskapet 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
STOrDIA (49)

Gerd Forss
mETANOL (13)
*aTACKE(R)A (1)
VETaNDE (7)
TEKANnA (3)

Mikael Forss
LInDARE (33)
(S)TANSARe (21)

Marianne Mattsson
GRISerI (7)
yTTRING (1)

Monica Envall
tEXTaRE (9)