Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob höstcup 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
TORTERA (22)
KVITtRA (3)
ÅLKISTA (2)
DOMHERR(E) (3)
*PuBRUND(A) (1)
aDERTON (22)

Gerd Forss
KASsETT (6)
SIgNERA (44)
VÄlLING (1)
MIs(S)FALL (1)
EKoNOMI (2)

Mikael Forss
TORKeRI (2)
U(T)SLAGeN (11)
DELFISK (2)
RETsINA (59)
DuKNING (2)

Gunnel Wikström-Gunn
ONORmAL (7)