Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
DBS 2019  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
UNDERt(O)N (4)
TORKARE (16)
TAMIlSK (4)
sEDATIV (5)
INFA(N)TIL (1)
LAOTIER (29)
S(N)ItSARE (16)
(S)TåPLATS (1)
MONStER (15)
mATSKED (14)

Lisa Blohm
rE(N)ÄGARE (3)
ReTINAL (30)
pISKARE (2)
StRULiG (5)
LAMAIST (1)
(T)RESpANN (10)
(F)RÖSKIDA (2)

Henrik Jonés
kOSTNAD (17)
UTSÄnDA (10)
KÄRANDE (7)
HUSkATT (4)
ReSKLAR (11)
STADION (26)
TESTArE (40)
GNISTRA (32)
IRRSkEN (2)
DANSSKO (5)
SaNITÄR (12)
RÅSIDEn (6)

Johan Rönnblom
kRISTEN (18)
RaNDST(A)T (5)
TrUMPNA (1)
(B)ONDmORA (1)
SKoRST(E)N (17)
FLOcKAS (2)
BROTTAS (13)
(O)RGANiSm (5)
sVETTAS (17)
LEKSING (3)
LANGARe (17)

Björn Ericson
NEDSMÄL(T) (1)
MARATON (8)
*åTSKILD (2)
TRI(X)ANDE (1)
SkOL(K)ARE (6)
RE(A)VINST (11)
SNitSEL (7)
D(A)GSREgN (4)
ELDRIFT (5)

Daniel Domert
(DE)SERTeRA (2)
TALaNDE (23)
SNUSARE (39)
PrAtSAM (4)
DRÖNARE (6)
ERBjUDA (1)
SONDERA (83)
U(T)SLÄNGd (4)
ONKOLOg (1)

Martin Bender
oNDUL(E)RA (6)
MODERAT (24)
TRILlIN(G) (3)
*ANIMIST (3)
HeMLAnD (3)
NERrESA (14)

Elisabet Bruzelius
GARDE(N)ia (2)
GOdNATT (8)
tRöTTNA (8)
KAvLING (3)
FILMARE (7)
NIGERIA(N) (4)
KOkNING (1)
*lUTANDE (4)
TROLLDE(G) (3)

Fredrik Hansson
kaSSERA (25)
*STENGaT(A) (1)
bASE(N)HEt (2)
SNICkRA (8)
EGENDOm (4)
LAnTRÅD (6)
ÅTERF(Ä)rD (1)
FRIMODI(G) (1)

Måns Eriksson
ANMODER (10)
SkARABE (3)
SaLTERI (63)
KONTERA (34)
TäNDARE (16)
GARaNTI (14)
BE(B)LAnDA (1)
*DAGSfÄR(D) (1)

Erik Elvers
rELEVAN(S) (4)
SNoTTRA (31)

Emma Ekman
SvÄVARE (3)
TORGDAG (1)
SNiTSeL (7)
(F)RåNVARO (1)
BOMBHOT(A) (1)
(I)NNERStA (25)
MARAtON (8)
KORNeTt (6)
GLASnIn(G) (1)
FELSTEg (4)
AkRYLAT (2)
DAGSTUR (6)
DANsANT (11)
HunDRAS (9)

Åsa Florholm
EXPOrTö(R) (1)
HEMKOMS(T) (1)
sYSTUGA (1)
AmFIBiE (2)
SABRERA (1)
HEMSPrå(K) (1)

Sebastian Boukachabia
mAESTRO (28)
DE(M)OLERA (7)
(k)OGNATER (1)
tRONSAL (28)
PASSARE (15)
A(R)mENISK (7)
KYSsAND(e) (1)
LEKtION (13)

Paul Eberhardsson
FÖrESA(T)s (7)
RÄKnEO(R)D (1)
AMBULA(N)S (2)
SMÄlLAR(E) (6)
STRETTA (8)
(N)ATTBRIS (2)
BAYERSk (1)
GNOENDe (3)
sTRET(S)AM (2)
RÖDmÅLA (1)
STENHUS (6)
PReS(T)eRA (10)

Monica Ringheim
REaKTIV (1)
TRATTIs (5)
PROGrAM (2)
OStERIA (78)
(S)UlTANAt (5)
(F)RAKTIoN (6)
MO(U)SSERA (13)
bALLONG (5)
M(E)ToDISk (7)
SOLITär (4)