Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2019  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
*(K)ATARISK (1)
*SAGORI(K)E (1)
nEDNÖTT (2)
deLNING (2)
AVTECKN(A) (1)
SLÄNTra (22)

Nils Berner
SÖKANDe (10)
NORdSTA(T) (3)
KlARINE(TT) (2)
KRANBIl (2)
*(T)ORRASKa (1)
GARAnTI (14)
SNATTe(R)I (33)
SKaPARE (9)
(O)TyMPLiG (1)
hAVSBAD (1)

Lisa Blohm
NERReSA (14)
GRAVS(T)EN (12)
MUsTERI (7)
*TITOIsm (1)
S(A)NDSTEn (24)
SONDERA (80)
MONSTER(A) (25)
GAThÖRN (3)
FR(Å)NTAGA (2)
DRISTiG (4)
NOTORIS(K) (5)
GlITTRA (14)

Gunnar Andersson
MARKN(Ä)RA (1)
IGENS(A)TT (7)
BL(O)NDERA (10)
TANdROT (19)
R(E)SIdERA (14)
A(V)SÖNDRA (1)
TOlKNIN(G) (2)
HANSEAT (3)
SLiTAGE (16)
kAKOFON(I) (1)
BARNfE(S)T (7)
SANgRIA (11)
SPIN(N)ARE (11)
KNeGARE (8)

Henrik Jonés
MUSTANg (5)
MiNARET (29)
ARBET(S)RO (7)
tORSDAG (19)
*SJANGER (1)
BErGART (5)
(N)ERSmORD (4)
RIS(B)ASTU (2)
MARXIST (5)
NEDERST (13)
S(A)NSkRIT (8)
ALERTEN (18)

Johan Rönnblom
INRUTAD (4)
DaNSKHE(T) (5)
SENAToR (55)
TInGEST (10)
SLAGRE(g)N (3)
NÄTvERK (1)
STRiGLA (14)
SLAdDRI(G) (15)
AnStRY(K)A (3)
KUR(T)ISAn (7)
P(L)ASTRÖr (2)
(R)ELeVANS (4)
SENTErA (40)
LAN(D)MINA (4)
KOnTERA (33)

Johan Berner
KOLEL(D)AD (1)
MOhIKAn (2)
(S)ALsBORD (2)
RESI(D)ERA (14)
AN(G)IVERI (2)
HaNDJuR (1)
*STIGAN(D)E (3)
(V)INSTRaD (10)
EPSILON (1)
ST(E)NsTOD (21)
OaNSETT (8)
TORPARE (12)
ATENARE (18)
DEl(A)KTIG (9)
IDEgRAN (4)

Björn Ericson
*(I)NGlASAD (5)
ÄRETIT(E)l (1)
FLyENDE (2)
OmRÖSTA (5)
(S)TORTInG (14)
dEVONIS(K) (1)
ESTETIk (2)
JAvANES (1)
TRIMA(R)aN (3)
DIMbANK (1)
(P)ILASTER (10)
RADE(R)InG (3)

Martin Bender
SN(A)TTERI (33)
kONST(A)NT (2)
LANDS(O)RT (29)
VARIaNT (7)
TRÄ(P)INnE (3)
SPRItSA (16)
REnODLA (22)
UTsTAKA (3)
(E)DSBROTt (3)
*NE(R)RUSTa (2)
STEARIN (89)
TÄNDRÖr (2)
SAMVARO (2)

Claes von Hofsten
(S)VINsTIa (1)
SOLSKeN (7)
BETrÄDA (10)
DRaGaRE (8)
AttSATS (3)
UPPHEt(T)A (1)

Elisabet Bruzelius
BRYTaRE (4)
skULDRA (8)
KELGRiS (1)
sOLSkEN (7)

Pia Mattsson
RÖRELsE (3)
GRUNDTA(L) (3)
GARDiST (27)
mÅLANDE (3)
VETSAGA (1)
LASAGNE (5)
SLaVERI (11)
REAgENS (4)
TAL(L)StAM (1)
TRANsIT (19)
LÖGNaRe (8)
MATsKED (14)
NED(R)ASAD (5)
ÄNGSULl (1)
KaRDINA(L) (6)

Fredrik Hansson
RESkAS(S)A (5)
SKAMsEn (7)
PUlSERA (16)
*TURIST(I)G (1)
KONSTIg (8)
eNDASTE (21)
BETUNgA (5)
GAsTRiT (3)

Inger Wingård
*H(ÖS)TSköRD (1)
pROTEIN (2)
sTORDIA (47)
DIREkTi(V) (3)
UTGLeSa (4)
(M)ÅNGKAMp (1)
VASELIN (4)
kLAMMER (2)
aRSENIK (21)
TAMARiN(D) (4)

Roland Olsson
KOr(T)SIDA (16)
ELdPROV (4)
(S)VETSaRE (9)
poLITIK (3)
STOrLIG(A) (13)
TuRKISk (4)
FÖ(R)SLITA (6)
VEDkORg (1)
DE(L)SEGER (2)
FLOReNS (1)
BÄNGLIg (1)
OUTREDd (2)
MAGEnTA (5)

Karin Anderberg
*oROANdE (12)
LITTERA (33)
SVaRTNa (23)
KURSRaS (3)
OVARSAm (3)
TUSENDe (6)
BASTIoN (16)
(S)VEPnING (2)

Anna Andersson
KANSlER (14)
(S)VETSARE (9)
NATUrLI(V) (3)
OR(I)ENTAl (8)
FÖrLöSA (3)
KVIsSLA (1)
g(R)ÄDDSÅS (2)
CE(N)TReRa (3)

Gerd Forss
GRÄNsLA (6)
(S)ÖDERkIS (4)
LUNTARE (29)
uTBRÄND (3)
TOSI(G)HET (3)
(S)KUrNiNG (3)
bÄRKA(S)SE (2)
DISKaNT (19)
sÄTTARE (19)
BEN(L)INDa (2)
RaDSLuT (11)

Erik Elvers
STUtERI (17)
TEKNIsT (3)
SAMTiDA (9)
IDOGhET (1)

Emma Ekman
YTTeRLI(G) (1)
STAvELS(E) (7)
sKOSUlA (1)
SANITÄR (12)
mONTERA (25)
PETTINg (2)
KOrSDRA(G) (8)

Åsa Florholm
(B)lOCKERA (4)
AKTERut (4)
STÅNdAR(E) (22)
AvLASTA (5)
SONDeRA (80)

Malin Ståhlner
TRÄKORS (1)
(O)RDINERA (17)
*(BE)SKIcKAD (1)
NERTIlL (9)
STRäNDE(R) (6)
PASSAnD(E) (6)
FLANeRA (10)
mADRASS (6)
dEMAGOG (1)
AnImERA (22)

Mikael Forss
SNIDARE (68)
BOKSIdA (5)
*(A)uDITERA (2)
NERISAD (24)
(S)ANDLÅda (4)
NOLLTID (3)
ASTERIS(K) (10)

Jonathan Ljungberg
UTSLÄ(P)pT (1)
(R)ENSLAKT (13)
ARSENIK (21)
OLyCKAS (1)
TrOLLEY (1)
TÄNKARE (15)
UrINERA (13)
nIELLE(r)A (2)
HÄnVISA (2)
(E)xISTERA (6)
(S)TADSLAG (6)
LACRO(S)SE (1)
MORAL(I)sT (10)

Anders Apoy
hAVANDE (5)
SENTIDa (43)
(S)ÄRDElES (2)
lÖNANDE (2)
LaNGaRE (17)
*hOTANDE (1)
TILLTRo (2)
ReAL(I)TET (7)
PLOT(T)rIG (3)
MASsERA (20)
bILLAsT (3)
pARITeT (9)
STAtION (15)

Sebastian Boukachabia
gULLRIS (1)
SENTERA (40)
DR(A)StISK (14)
ELITiSM (7)
*SP(i)RANDE (3)
*OmSkAKA (2)
STeNRIK (17)
PLANKT(O)n (2)
(T)SARINNa (6)
SATuNGE (4)
pARADIs (7)

Sonny Apoy
*(Ö)vERSTeG (1)
KoNTERA (33)
AvSTÖRA (1)
TRoLOVA (5)
sORTERA (51)
STORkNA (20)
(R)EsTRESA (5)
sVIRVLA (2)

Alexandra Svanteson
ELEfANT (9)
vEDKAST (3)
SlIDDeR (1)
LIDANDE (10)
KURSaRE (12)

Marianne Mattsson
MELODI(Ö)s (1)

Helena Åman
(A)RBETARE (7)
INFiNNA (1)
DALT(A)NdE (1)
BILrESA (20)
SÄTTaRE (19)
TACKtAL (2)
FLANErA (10)
TRAssLA (22)

Turid Petersson
SENTERA (40)
TanGERA (37)
(T)RolLDOM (3)
BÄRSTOl (2)
KERAmIS(K) (5)
BÖJElSE (2)
SORgLÖS (3)
ANOrExI (6)
SlARVIG (8)

Jussi Pohjola
VARTHäN (1)
AVISERA (32)
TALANDE (23)
SKIlDRA (17)

Monica Ringheim
METRISK (6)
ST(Å)NDARe (22)

Jessica Käll
NoTBLAD (6)
DANSArE (50)
NEuTRON (3)
HÄNGLåS (1)
TONsILl (7)
eLDFaST (14)
SEKU(N)dÄR (5)
ANDETaG (11)

Gustaf Gimstedt
(T)IdsRYMD (2)
LERGODS (8)
VAN(A)rTAD (1)
FRIsERA (21)
POTENtA(T) (3)
ARAbISK (3)
FÖRLoVA (2)
JuLNATT (3)
saNGRIA (11)
sTÄL(L)ARE (8)
ON(D)UlERA (6)
(T)RÄFANeR (1)

Åke Qvarfordt
SJöRESA (1)
SANNHET (4)
SVÅRmOD (3)
SVINroT (4)
LEASInG (4)
SnOTTRA (31)
GULMÅRA (1)
TILLdRA (8)
ANDRAKe (14)

Daniel Andersson
SNIDARe (68)

Per Persson
SKrITTA (24)
TANGeRA (37)
hEMLANd (3)

Charlie Bomanson
DITREsA (50)
*LACkERI (1)
ANDETRO (19)
TJOANDe (1)
KaNTSTE(N) (8)
AMnESTI (24)

Nils Lundström
stOR(S)TAD (15)
PRASSLA (12)
EXc(I)TERA (1)
A(R)BETSRo (7)
öVeRDOS (2)

Jan Johansson
(A)DOpTION (1)
SKaMSeN (7)
FR(O)SSaRE (8)
KALLrAS (1)
MaSSERA (20)
SYNdARE (13)

Hanna Wallenbro
NOTarIE (53)