Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob ABC 2019  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Marianne Mattsson
MONTERa (25)

Siv Brandt
TaLaNDE (23)
PLäTERA (5)

Märta Båsk
LANSERA (56)
STRANdA (46)