Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob sommarcup  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gerd Forss
ReNSKaV (6)
ReDING(O)T (7)
NeDSaTT (21)
E(L)DSTRId (12)
*MENARKe (2)
BLOMsTE(R) (4)
K(A)LANDER (3)
GATPoJk(E) (1)

Maria Ellfolk-Lasén
(T)ATARiSK (7)
SÄKRINg (2)
ArSENAL (32)

Mikael Forss
SLadDER (16)
j(A)NTELAG (1)
FöRBAND (1)

Siv Brandt
SAMTIDa (9)
KRUTOnG (2)

Margareta Holmäng
ADEKVAT (7)
FÖLJARE (4)
(R)OLLISTa (6)
tENDERA (39)

Gunnel Wikström-Gunn
(T)RASSeRa (25)
DRABANT (6)

Roger Sundsten
TRÄNARe (30)
SNÖFALL (1)

Märta Båsk
NATTLiV (4)

Moa Thors
inDRIVA (7)
TROTSIG (8)