Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-19  

Spelade matcher:

Speltillfälle 1 - 2019-01-03

Anders Apoy - Sonny Apoy 361 - 326
Sonny Apoy - Alexandra Svanteson 413 - 327
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 295 - 494
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 335 - 346
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 329 - 349
Åke Qvarfordt - Göte Borg 318 - 282
Sebastian Boukachabia - Anders Apoy 356 - 309
Sebastian Boukachabia - Alexandra Svanteson 396 - 314
Göte Borg - Sonny Apoy 459 - 332

Speltillfälle 3 - 2019-01-17

Göte Borg - Anders Apoy 400 - 229
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 355 - 425
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 323 - 415
Ann-Charlotte Folin - Sonny Apoy 274 - 374
Paul Eberhardsson - Ann-Charlotte Folin 356 - 248
Pia Mattsson - Paul Eberhardsson 340 - 399
Ann-Charlotte Folin - Anders Apoy 223 - 422
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 405 - 352
Åke Qvarfordt - Ann-Charlotte Folin 384 - 256
Göte Borg - Anders Apoy 340 - 351
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 312 - 387
Alexandra Svanteson - Sonny Apoy 364 - 377
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 376 - 362
Roland Olsson - Sonny Apoy 463 - 278

Speltillfälle 4 - 2019-01-31

Sonny Apoy - Ann-Charlotte Folin 383 - 292
Sonny Apoy - Alexandra Svanteson 342 - 382
Anders Apoy - Sonny Apoy 310 - 338
Anders Apoy - Sebastian Boukachabia 318 - 437
Alexandra Svanteson - Sonny Apoy 447 - 213
Alexandra Svanteson - Ann-Charlotte Folin 517 - 208
Åke Qvarfordt - Ann-Charlotte Folin 382 - 223
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 376 - 300
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 396 - 337
Anders Apoy - Sonny Apoy 374 - 346
Sebastian Boukachabia - Åke Qvarfordt 463 - 271
Ann-Charlotte Folin - Göte Borg 215 - 436
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 358 - 394

Speltillfälle 5 - 2019-02-07

Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 347 - 403
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 357 - 391
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 328 - 363
Pia Mattsson - Roland Olsson 367 - 362
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 341 - 387
Sonny Apoy - Paul Eberhardsson 363 - 312

Speltillfälle 6 - 2019-02-14

Sebastian Boukachabia - Åke Qvarfordt 405 - 279
Sonny Apoy - Anders Apoy 384 - 376
Göte Borg - Roland Olsson 367 - 359
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 424 - 419
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 361 - 324
Sebastian Boukachabia - Göte Borg 322 - 421
Sonny Apoy - Anders Apoy 362 - 325
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 349 - 369

Speltillfälle 7 - 2019-02-21

Åke Qvarfordt - Roland Olsson 409 - 290
Göte Borg - Roland Olsson 399 - 365
Sonny Apoy - Roland Olsson 370 - 372
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 370 - 360
Pia Mattsson - Sonny Apoy 433 - 325
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 359 - 415
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 456 - 288

Speltillfälle 8 - 2019-02-28

Åke Qvarfordt - Julia Jacobsson 399 - 249
Göte Borg - Anders Apoy 383 - 369
Julia Jacobsson - Roland Olsson 403 - 385
Sebastian Boukachabia - Alexandra Svanteson 383 - 228
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 335 - 333
Åke Qvarfordt - Göte Borg 282 - 478
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 471 - 337
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 382 - 342
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 332 - 327

Speltillfälle 9 - 2019-03-14

Roland Olsson - Alexandra Svanteson 406 - 370
Sebastian Boukachabia - Alexandra Svanteson 433 - 408
Sebastian Boukachabia - Kalle Magnér 396 - 365
Pia Mattsson - Roland Olsson 449 - 375
Alexandra Svanteson - Kalle Magnér 392 - 358
Roland Olsson - Kalle Magnér 370 - 388

Speltillfälle 10 - 2019-03-28

Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 289 - 297
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 328 - 366
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 401 - 362
Paul Eberhardsson - Sebastian Boukachabia 346 - 330
Julia Jacobsson - Paul Eberhardsson 348 - 307
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 335 - 380
Julia Jacobsson - Roland Olsson 305 - 419
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 471 - 277
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 395 - 349
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 313 - 429
Anders Apoy - Julia Jacobsson 390 - 393
Göte Borg - Julia Jacobsson 351 - 366

Speltillfälle 11 - 2019-04-04

Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 392 - 394
Åke Qvarfordt - Sebastian Boukachabia 423 - 244
Julia Jacobsson - Pia Mattsson 343 - 376
Sebastian Boukachabia - Roland Olsson 541 - 315
Anders Apoy - Pia Mattsson 331 - 358
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 283 - 366
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 372 - 367

Speltillfälle 12 - 2019-04-11

Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 374 - 461
Alexandra Svanteson - Sebastian Boukachabia 420 - 390
Paul Eberhardsson - Göte Borg 406 - 391
Alexandra Svanteson - Kalle Magnér 458 - 323
Kalle Magnér - Alexandra Svanteson 352 - 348
Kalle Magnér - Alexandra Svanteson 264 - 396

Speltillfälle 13 - 2019-04-25

Sebastian Boukachabia - Åke Qvarfordt 384 - 335
Göte Borg - Göta Borg 351 - 359
Alexandra Svanteson - Roland Olsson 311 - 571
Åke Qvarfordt - Göta Borg 333 - 342
Kalle Magnér - Roland Olsson 312 - 453
Pia Mattsson - Roland Olsson 431 - 353
Alexandra Svanteson - Kalle Magnér 390 - 345

Speltillfälle 14 - 2019-05-09

Anders Apoy - Alexandra Svanteson 379 - 314
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 332 - 355
Roland Olsson - Göte Borg 426 - 306
Pia Mattsson - Sonny Apoy 431 - 252
Pia Mattsson - Kalle Magnér 363 - 422
Kalle Magnér - Roland Olsson 319 - 425
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 361 - 338
Sonny Apoy - Anders Apoy 389 - 308
Sebastian Boukachabia - Göte Borg 467 - 326
Sonny Apoy - Alexandra Svanteson 334 - 385
Alexandra Svanteson - Göte Borg 321 - 365
Sebastian Boukachabia - Paul Eberhardsson 421 - 387

Speltillfälle 15 - 2019-05-16

Åke Qvarfordt - Sebastian Boukachabia 268 - 393
Julia Jacobsson - Sebastian Boukachabia 329 - 334
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 339 - 354
Åke Qvarfordt - Julia Jacobsson 435 - 295
Anders Apoy - Sebastian Boukachabia 322 - 347
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 397 - 316

Speltillfälle 16 - 2019-05-23

Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 457 - 351
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 319 - 363
Sebastian Boukachabia - Alexandra Svanteson 401 - 361
Julia Jacobsson - Roland Olsson 335 - 357
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 314 - 354
Julia Jacobsson - Sebastian Boukachabia 449 - 334
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 374 - 339
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 456 - 224

Speltillfälle 17 - 2019-06-13

Sebastian Boukachabia - Åke Qvarfordt 320 - 276
Sebastian Boukachabia - Göte Borg 373 - 353
Sebastian Boukachabia - Anders Apoy 429 - 254
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 439 - 340
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 415 - 273
Göte Borg - Roland Olsson 392 - 319
Roland Olsson - Sebastian Boukachabia 362 - 335
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 410 - 363

Speltillfälle 18 - 2019-06-20

Alexandra Svanteson - Sebastian Boukachabia 454 - 393
Alexandra Svanteson - Sebastian Boukachabia 305 - 323
Alexandra Svanteson - Göte Borg 350 - 379
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 311 - 395
Göte Borg - Sebastian Boukachabia 288 - 356
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 353 - 364
Paul Eberhardsson - Sebastian Boukachabia 376 - 457

Speltillfälle 19 - 2019-07-04

Göte Borg - Alexandra Svanteson 402 - 340
Göte Borg - Anders Apoy 386 - 331
Åke Qvarfordt - Göte Borg 401 - 336
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 415 - 317
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 361 - 326

Speltillfälle 20 - 2019-07-11

Roland Olsson - Åke Qvarfordt 396 - 437
Julia Jacobsson - Åke Qvarfordt 430 - 307
Julia Jacobsson - Pia Mattsson 342 - 356
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 369 - 319
Julia Jacobsson - Roland Olsson 374 - 383
Pia Mattsson - Roland Olsson 291 - 470

Speltillfälle 21 - 2019-07-18

Julia Jacobsson - Pia Mattsson 369 - 415
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 399 - 285
Sebastian Boukachabia - Göte Borg 365 - 365
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 380 - 310
Sebastian Boukachabia - Åke Qvarfordt 361 - 398
Sebastian Boukachabia - Alexandra Svanteson 290 - 374
Åke Qvarfordt - Julia Jacobsson 348 - 340
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 406 - 378
Julia Jacobsson - Sebastian Boukachabia 359 - 438
Roland Olsson - Göta Borg 289 - 408

Speltillfälle 22 - 2019-07-25

Åke Qvarfordt - Roland Olsson 316 - 383
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 444 - 314
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 312 - 382
Roland Olsson - Julia Jacobsson 366 - 324
Åke Qvarfordt - Julia Jacobsson 250 - 384
Roland Olsson - Pia Mattsson 414 - 353

Speltillfälle 23 - 2019-08-01

Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 424 - 256
Roland Olsson - Göte Borg 352 - 386
Göte Borg - Alexandra Svanteson 449 - 313
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 387 - 328

Speltillfälle 24 - 2019-08-15

Anders Apoy - Roland Olsson 365 - 382
Anders Apoy - Göte Borg 322 - 373
Åke Qvarfordt - Göte Borg 368 - 338
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 379 - 272
Sebastian Boukachabia - Anders Apoy 371 - 309
Alexandra Svanteson - Roland Olsson 367 - 292
Sebastian Boukachabia - Roland Olsson 384 - 317
Sebastian Boukachabia - Åke Qvarfordt 386 - 301
Alexandra Svanteson - Göte Borg 422 - 327
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 434 - 315