Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-19  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Roland Olsson
(T)ITULERA (4)
TEJPbIT (1)
EXP(o)NERA (2)
KATEdER (3)
RASbRA(N)T (2)
SENL(A)TIn (4)
SENTERA (12)

Göte Borg
KAN(T)SPEL (4)
iNPRÄN(T)A (1)
*AVLIdEN (2)
sKOLDAg (4)
ORDgÅTA (2)
(A)MANUENS (2)

Anders Apoy
DISKAre (15)
STEkARE (1)
HANdTAG (1)
(F)ÖREDRAG (1)

Sebastian Boukachabia
MATADOR (3)
*NERReST (1)
LAxROSA (3)
OR(I)gINAL (1)

Sonny Apoy
RUSTNiN(G) (3)
(H)ÄSThAgE (2)
SORTeRa (19)
RoVTaND (5)
TJUsARE (4)
kOnTERA (9)
STyRARE (2)
FORMERa (4)
SÅNgARE (5)
KLOTTRA (3)
VARIATOR (2)

Alexandra Svanteson
SkÖNHET (5)
SALTEri (10)
EN(S)TAVIG (1)
NEDFaRT (3)
RENTo(R)KA (4)
DEMAGOg (1)
RACLEt(T)E (1)
TVÄrHET (1)

Paul Eberhardsson
*dÖDSBRA (1)
(K)VIEtISM (1)
SPoR(T)SKO (1)

Åke Qvarfordt
AvSPÄND (2)
STATERA (4)
fAKTOID (1)
FEMtiOE(N) (1)
StORLAG (5)
LUNTARe (8)
*BLINKEr(S) (1)
HÅRBANd (1)
TiLLRED(A) (5)
rOSARÖD (2)
*SåNGVER(S) (1)
SLuTRAD (2)