Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-19  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
KOSTrÅD (1)
ANdEDOP (2)
LODLInA (1)
KERATIN (3)
AvSPÄR(R)A (1)
DIREKTE(N) (4)
FRIGöRA (1)
MANDAlA (1)
FNITTER (2)
TORSDAG (4)
AntYDAN (2)
DIETmAT (1)
SLADdRA (3)
TILLDRA (3)
*ZAIRISk (1)
nE(K)TARiN (2)
OTyDlIG (3)
NEDISAD (3)
RId(S)PORT (1)

Roland Olsson
(T)ITULERA (4)
TEJPbIT (1)
EXP(o)NERA (2)
KATEdER (3)
RASbRA(N)T (2)
SENL(A)TIn (4)
SENTERA (13)
BERUSAd (2)
ERITREA (2)
INFaRKT (2)
MöSSÖ(R)ON (1)
B(E)CkaSIN (2)
bADOLJA (1)
SkI(R)GRÖN (1)
RENSTAM (7)
KLA(S)SERA (3)
H(A)LvRUNd (1)
HATTAN(d)E (2)
(G)RUNDlAG (1)
hUDfLIK (1)
SMARAGd (2)
gENREPA (1)
OGÄNGAd (2)
*SOLAnDE (1)
(D)ANSSTEG (7)
VETERAN (3)
cEMENTA (2)
iNSKÄR(P)A (1)
ItALIEN (1)
LYDSTaT (1)
TiPSRAD (3)
(B)ORDSDAM (1)
FOTSTeG (4)
rESOLUT (4)
(K)ALLGrIN (2)
LAnDB(R)IS (2)
KLOTTRa (4)
(R)EVETERa (1)
(S)ATuRERA (1)
AKTERST (4)
ELDKrA(F)T (2)

Göte Borg
KAN(T)SPEL (4)
iNPRÄN(T)A (1)
*AVLIdEN (2)
sKOLDAg (4)
ORDgÅTA (2)
(A)MANUENS (2)
ORRJAKt (1)
ÄNGLA(R)EN (2)
*LeDARP(OS)T (1)
SLUTARe (9)
GUdSTRO (2)
kNATTER (4)
TERE(B)InT (2)
GlOSSAR (2)
pARTIKE(L) (1)
dIKTARE (9)
DISKRET (2)
GRAVErA (1)
L(A)KONISM (1)
TROTSiG (1)
OVAnDEl (2)

Göta Borg
BADvAKT (1)
KRyPERI (1)
TITTARe (4)

Anders Apoy
DISKAre (15)
STEkARE (1)
HANdTAG (1)
(F)ÖREDRAG (1)
LEdANDE (1)
StARTER (7)
TAcKTAL (1)
(S)LaKTArE (3)
SyNdARE (4)
DESSUTo(M) (2)
(P)ATInERA (1)
ANKOMSt (2)

Sebastian Boukachabia
MATADOR (3)
*NERReST (1)
LAxROSA (3)
OR(I)gINAL (1)
SALTERI (11)
TIDSReS(A) (8)
NåLSPEt(S) (1)
HÄVANDE (1)
OM(KÖ)RNING (1)
KLA(S)SERA (3)
NOPpRIG (1)
SKÄRA(N)DE (3)
ISRÄnNA (1)
LOTTErI (5)
NOTARIe (13)
VITSARE (11)
(G)AsTANDE (1)
RAkITIS (2)
*SKrALTA (5)
SPEldOS(A) (2)
LAOTiER (5)
hOTELSE (2)
SNIDArE (17)
ARKIv(E)RA (2)
(B)ONiTERA (2)
EUR(A)SIeR (1)
ESSÄIST (1)
FÖR(O)RENA (2)
*ISARELIT (1)
NOTARIe (13)
AL(B)INISM (1)
INSäTTA (3)

Sonny Apoy
RUSTNiN(G) (3)
(H)ÄSThAgE (2)
SORTeRa (20)
RoVTaND (5)
TJUsARE (4)
kOnTERA (9)
STyRARE (2)
FORMERa (4)
SÅNgARE (5)
KLOTTRA (4)
VARIATOR (2)
MORSNiN(G) (2)
T(A)RERING (3)
SnICKAr(E) (2)

Alexandra Svanteson
SkÖNHET (5)
SALTEri (11)
EN(S)TAVIG (1)
NEDFaRT (3)
RENTo(R)KA (4)
DEMAGOg (1)
RACLEt(T)E (1)
TVÄrHET (1)
BITRÄdA (2)
kANIS(T)ER (8)
OsLITEN (1)
PETNOGA (2)
GENERaD (4)
RETINAL (5)
gINSTAM (1)
v(E)RSMÅTT (1)
RÖDAk(T)IG (1)
LEDSNAd (3)
STEARiN (28)
PARTNER (3)
*STuRSKA (1)
VITsArE (11)
FR(I)KTION (1)
RÖRELSE (3)
KAN(I)stER (8)
KARAVaN (2)
SIkTARE (4)
ELDSKen (1)
DIReKTE(N) (4)
PR(A)TGLaD (1)
SERENAd (10)
(B)ASuNERA (3)
KALIFAt (1)
SCHäfER (1)
BLIXTRA (1)

Paul Eberhardsson
*dÖDSBRA (1)
(K)VIEtISM (1)
SPoR(T)SKO (1)
SEgE(L)BÅT (1)
TARERIN(G) (3)
SATELlI(T) (1)
RENOdLa (8)
(S)TRUPTAG (3)
UTLÄmNA (2)

Åke Qvarfordt
AvSPÄND (2)
STATERA (4)
fAKTOID (1)
FEMtiOE(N) (1)
StORLAG (5)
LUNTARe (8)
*BLINKEr(S) (1)
HÅRBANd (1)
TiLLRED(A) (5)
rOSARÖD (2)
*SåNGVER(S) (1)
SLuTRAD (2)
KORVs(P)AD (3)
FESTDAG (1)
SEXTieN (1)
SKIDSPÅR (1)
STORLOm (2)
VALROSS (2)
TOLK(N)INg (5)
TORNErA (6)
StILLNA (2)
TULlNÄR (1)
SLiSKIg (1)
TOrDERA (6)
FLIRTIg (1)
NEUtRaL (4)
BRAN(D)TAL (4)
ERITREA (2)
bILREsA (3)
HELKAsS (1)
POS(T)ILLA (1)
SoLREGN (6)
KAT(T)SAND (2)
D(A)TeRING (2)
*BLA(D)DrIG (1)
LaNSERA (15)
TrÄNGAS (3)
(L)ÅNGREsA (1)
bORRHÅL (1)

Julia Jacobsson
TRAsSEL (13)
LÄrANDE (1)
MiGRERA (1)
STÅNGAs (2)
P(A)SSFOrM (2)
ROMaNIS(T) (3)
ANSÖkAN (2)

Kalle Magnér
bEFATTA (3)
gÄrNING (1)
(G)AlLERIA (2)
sENTERA (13)
LAKRITS (9)