Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2019  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
KALEsCH (1)
ONDARTA(D) (1)
KÄTTArE (10)
SPARGRI(S) (5)
SMETANa (11)
SPRÅk(L)Ig (3)
GRoVsA(L)T (2)

Inger Wingård
BOLLtRÄ (1)
S(t)ANDERT (19)
KAMElIA (2)
mISSALE (7)
NäRSALT (6)
gASBIND(A) (5)
SNAT(T)ArE (34)
MONSTEr (15)

Anna Andersson
BERUSaD (6)
VALSARe (14)
(L)EGENDAR (2)
OSEdLIg (6)
ISMASsA (4)
BRUNSTi(G) (4)

Maria Åslund
LODlINA (3)
SIKTBAR (3)

Tommy Vaske
RENSTAM (16)
SeNLATI(N) (7)
TUTANDE (1)
SOJASåS (2)
SLIT(V)ARg (6)
SNOOkER (1)
OSEEDAd (6)
LÄSANDE (2)
ROVTANd (3)

Emma Ekman
BILDARE (2)
OSiKTAD (6)
LaTHUNd (4)
N(A)TURLIg (11)
MEDiERA (1)

Åsa Florholm
LATINAR(E) (13)
ÖVERMOd (2)
FAbU(L)ERA (3)
SVERIGe (1)

Malin Ståhlner
BAKERS(T)A (4)
STOLTHE(T) (5)
ÖVeRKA(S)T (3)

Jessica Käll
HARmLöS (4)