Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Igelkott 2019  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Lisa Blohm
SENTIDA (43)
STUDsiG (6)
LAGFARA (2)
*OTESTAD (4)
RYMLING (2)
BECKASI(N) (2)
SäNDEBU(D) (1)

Johan Rönnblom
kASTRAT (5)
ELIDErA (20)
OTRÄNAd (9)
VäXLARE (3)
MA(T)TREND (1)
ODATERa(D) (9)

Björn Ericson
(T)RIENNAL (3)
LINDORM (3)
gNuKALV (1)
TURSK(I)DA (3)
bALPRES(S) (1)

James Reimdal
ELIDERA (20)
ROSevIN (5)
r(e)TORISK (9)
GETRAMS (6)
rESTERA (36)

Martin Bender
REOsTAT (27)
*GALATER (6)
NITtON(D)E (3)
DITReSA (51)
UTLE(D)SEN (2)
bASÄMNE (1)
L(A)NTERNA (21)
oLIKhET (7)

Pia Mattsson
ANDR(O)GyN (1)
HAITISk (6)
MoRdLU(S)T (7)
LASTRuM (7)
mO(T)ORISK (6)
KRONTaL (9)

Inger Wingård
tEATRAL (7)
REALTID (19)
(S)TENbÄNK (1)
T(R)ANSITo (16)

Roland Olsson
OmTANKE (5)
VISkONS(T) (1)
AnTABUS (2)
RETSINA (59)
SöTSUG(E)N (1)
STORSPe(L) (4)
beEDIGA (2)

Maria Åslund
HANDLEd (3)
PARTITU(R) (7)
INj(I)CERA (1)
(A)lLKONST (2)

Tommy Vaske
RISTARe (54)
B(A)RNfEST (7)
SMItARE (34)
hANTERA (22)
TIDSPLA(N) (1)

Emma Ekman
LANGUST (2)
ScEPTER (1)
HÄRJARE (2)
FL(O)TTIsT (3)
ENsARTA(D) (15)
kOSTSAm (5)

Alexandra Svanteson
EtERNeL(L) (2)
oMsLUTA (6)
lEDSAGA (13)
SKRINDA (23)
InSTRÅL(A) (3)