Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jason cup 2004  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Peter Oljelund
DONATION (4)

Nils Berner
SLUTTID (3)
KRISTALL (5)
ORDALAG (4)

Elisabet Claezon
*VÄNDARE (2)
BILSKOLa (2)

Sabina Immonen
FyNDARE (3)

Martin Bender
SERIELL (5)
UTMaTtAD (3)

Jonas Lejon
NEDSAtT (20)
StUDENT (7)

Claes von Hofsten
SAMHÄLLe (2)
SNASkIG (3)
SKrODERA (10)

Eva Jonzon
KAsTARE (37)
NERSLAG (13)
RECITERA (4)

Ausa Jonsson
DELTAGA (7)
OStERIA (77)

Elisabet Bruzelius
DANSANT (11)

Tine Norling
TAMGRIS (3)
REMMARE (4)

Anna Gustafsson
VASSRÖR (2)