Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
HÖSTDAG  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
STEKYtA (1)
*ADOPTöR (1)
KöK(S)LAND (1)
MINERAL (17)

Roland Olsson
ANbLÅSA (1)
OPERaT(O)R (1)
FÖrSATS (1)
SLAGOrD (14)
hEMRESA (9)

Anders Apoy
OSTvART (4)
SLUtARE (25)
SALTERI (61)
(B)ARkbRÖD (1)

Sonny Apoy
BESTIGA(RE) (1)
STO(R)SKOG (4)

Åke Qvarfordt
mINERAL (17)
RADIERA (14)
(T)ACkLINg (2)
(F)RISiSKA (5)
PRE(S)TErA (10)

Daniel Andersson
STELBeN(T) (8)

Julia Jacobsson
STENDÖd (3)
(O)TJäNLIG (1)
DISKUrS (4)
(S)PEKTrAL (1)
LAOTIER (29)
SoVANDE (2)
Be(S)TRIDa (22)