Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
AD(VEN)TSTID  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
NEUTRAl (14)
AERONAu(T) (2)
KRIngLA (12)

Roland Olsson
REOSTAT (27)
SAUDIeR (17)
PU(D)ERSnÖ (1)

Sonny Apoy
(F)LOTTLED (2)
(T)AlESÄTT (1)
(S)TORSPEl (4)
LEKtANT (7)
GESTAl(T)A (4)

Alexandra Svanteson
OSLItEN (13)
PLUTTIG (1)

Åke Qvarfordt
TuLLARE (19)
fINSMED (3)
ISOLERa(D) (14)
EvIDENT (2)
*cARTING (1)

Daniel Andersson
PLaNERA (12)

Julia Jacobsson
ORÄKnAd (2)
Lä(R)AKTIG (2)
mETANOl (12)
SATsDEL (15)
RESOLUT (12)