Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sisu Cup 2020  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
TRONsAL (27)
(S)TänGARE (10)
D(I)STIKON (1)
HARPEST (5)
INRIKtA (11)
*SEgERdA(G) (1)

Pia Mattsson
DOMI(N)ERA (11)
kRÄSLIG (1)
SLUGheT (4)
*GAsTANK (2)
STÄNDER (20)
AVSvÄRA (1)

Roland Olsson
(B)LOTTARE (12)
TOMA(T)SåS (1)
VATtNIG (7)
SKROLLA (4)
(R)EpARERA (5)
LIkVAkA (1)
PReST(E)RA (10)
bANTARE (14)
soLPANE(L) (1)

Anna Andersson
*SY(N)TOLKa (1)
moNTAGE (5)
fRISPEL (1)

Maria Åslund
TVÄRnI(T)A (1)
SLaVERI (11)

Gerd Forss
GLITTER (9)
TILLDRA (8)
BALLONg (5)
SOcI(E)TET (1)
LåNGReV (1)

Erik Elvers
SPoLARE (21)
LATErAl (5)
APOSTeL (17)

Marianne Mattsson
lASTARE (39)

Jussi Pohjola
ReSIDER(A) (14)
STREBEr (7)

Monica Ringheim
ASSIETt (21)
TrEV(A)NDE (6)
STOR(M)AKT (10)
SMÅBArN (3)
FILMNIN(G) (2)
STAPL(I)nG (1)

Jan Johansson
SKANDAL (9)
AVIGHET (6)
bOKSTÖD (2)
TORTERA (22)

Thrise Johnsson
RÖKANDe (1)
BREDvID (2)