Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
TORS(MÅ)NAD  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
SKALERi (14)
PaRTERR (3)
SuRAPEL (2)
NITRERA (24)
STU(D)SARE (14)

Claes von Hofsten
TITtARE (20)

Pia Mattsson
*BOR(T)SATT (1)
FrAMTAS(S) (1)
TRI(S)TEsS (10)

Roland Olsson
tENSION (10)
oLIKSTO(R) (3)
(A)PTItLIG (2)
vÅRLUfT (2)
IRISErA (15)
*NaTTFL(O)X (1)
TE(S)TATOR (5)
ANSIKTE (20)
FÖRsAGD (1)
SENDRaG (20)

Anna Andersson
SVALHET (2)
KAS(T)LInA (1)
SEnaTOR (57)
BjÄLLRA (2)
REMISSa (12)
ARTIKEL (17)

Helena Åman
*STORTId (2)
SENATOr (57)
KASTaRE (38)

Monica Ringheim
STRÄNgA (21)
TEn(T)AMEN (7)
SKOr(S)TEN (18)
REAGenS (4)
MYS(K)AnKA (1)

Daniel Andersson
*OmLINDA (1)
TaDLArE (22)

Minos Papadogiannakis
PåSKLOV (1)
SOVANdE (2)