Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Kattfot cup 2004  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
TORDERA (11)
VILDSINT (2)
JETPLAN (2)
EFFEKTIv (1)
TENtERA (25)

Nils Berner
SKENbAR (8)
ELRITSA (58)
DELIRANT (22)
rESTERA (34)

Björn Söderström
UtSlAGE(N) (11)
K(L)ANTeRI (14)
*RINgLAD (3)
AKTERStA (8)
sKRITTA (24)

Gunnar Andersson
BILDS(T)EN (4)
GNISTrA (31)
FeSTONG (3)
RoSEVIn (5)
OMLASTA (3)
MAGI(S)tER (9)
ENRUSkA (13)
MASKERA (13)

Henrik Jonés
NeDFART (6)
LINjERA (15)
NÅTLERI (1)
INKÖRSEl (1)
ITERERA (9)

Håkan Nord
RAMLING (1)
DA(G)SRESA (9)
TERRaSS (13)

Lars Ivansson
GLANSTiD (7)

Elisabet Claezon
TRAPeTS (7)
MARKPLAN (2)
TORkArE (16)
TORpARE (12)

Martin Bender
STrES(S)IG (9)

Ida Nord
iNFARKT (5)
OBERÖRD (2)
LUNTARe (29)

Jonas Lejon
*OSANSAD (1)
ARTIKEl (15)

Gustaf Bergström
kANDeRA (23)
saMISKA (3)
SNARkARE (9)

Eva Jonzon
SLÄNTRA (21)
*ARTEmIS(K) (1)
(S)LaDDRiG (15)
(G)RaVFRiD (1)
aVROSTA (6)

Pär Båge
F(A)STLåSA (1)

Oscar Langenskiöld
FESTSAL (8)
KANDERA (23)
*INKASTA (2)