Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
VISCHA(N) 2020  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
MAGDaNS (5)
FETaOST (5)
ENSTAKA (18)
tRASSEL (42)
DELEgAT (7)

Elisabet Bruzelius
föRÄDLA (1)

Yann Moreau Bruun
(R)EGIoNAL (4)
(S)VINOtTA (1)
(A)NTIVåLD (1)
MANIFES(T) (2)
(I)NBETALA (3)
mUSTERI (7)

Alexandra Svanteson
(A)lARmIST (7)
S(A)nDSTEn (24)
GaTSTEN (15)

Turid Petersson
SVARTNA (23)
SKoLTId (5)

Thim Svensson
NORRSiD(A) (7)
TRANsIT (19)
RESTeRA (36)

Martin Schenström
aRmRING (2)