Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2004  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
UTFAtTIG (1)
SKENBAR (8)
DISIGHET (2)
INRIStA (40)
UnGrARE (8)
sKOJERI (5)
STRUNTA (22)
oLIKHET (7)
SNITSARE (16)
BRISERA (18)
bOKSiDA (5)
LAxERING (3)

Anders Grönlund
INNERST (19)
ELRItSA (59)
SMIDARe (3)
*TORNADA (1)
STARKÖL (7)

Per Starbäck
AnEROID (9)
SKOTArE (26)
SNEDTAK (12)
REGNDIS (5)
SLuTORD (6)
SÄRLINg (2)
STRIGeL (7)
LAgRÅDET (3)
STRiGEL (7)
MARsIAN (10)
nERRÖSTA (9)

Greger Nässén
SLAgORD (14)
TÄNKARE (15)
SLUGGER (1)
INnERSTA (25)
TÄNkARE (15)
STaDSMuR (6)
ASTEROID (20)
PARODiST (1)
LuTTRAD (9)
NORDIST (12)
EPISTEl (6)
TOLERANS (27)
REDNINg (8)
pRASSLA (12)
LåTANDE (4)
SNITsARE (16)

Ola Torstensson
SKÅNIng (1)
lASTaRE (40)
SVARTNA (23)
*dUNSTEr (1)
STEaRIN (89)
UTRENSA (38)
STENhUS (5)
SORTErA (51)
LANSERa (55)
STEaRIN (89)
StÖTANDE (8)
SNiTSARe (16)
SNIcKRa (8)
VITTRING (2)

Henrik Fröjmark
BLOCKERA (4)
öRTSALT (7)
OVANFöR (1)
LeKAMEN (5)
APOsTEL (17)
HÄLSnING (3)
EMITTERA (3)
KNYCklA (1)
STARTARE (15)
STRÄVIG (1)
TALlRIK (9)

Peter Oljelund
SÄREGEN (2)
MÖRDARE (9)
MaTnING (3)
PASTILl (4)

Nils Berner
RISKErA (32)
ENSITsIG (3)
FRIsTAD (20)
ROstERI (27)
ERODERA (18)
SEDIMeNT (3)
SENATOR (55)
SARAcEN (7)
LITeNhET (5)

Niklas Elmefjäll
SOLSIdA (17)
ArTONDE (16)
AlLIERA (16)
RENLOSTa (31)
BETUNGA (5)
*LANGVAST (1)
*SKURARE (1)
KaSSERA (25)
MILStEN (16)
KRUStAD (8)
OLeANDER (3)

Lisa Blohm
SIdEROS (8)
aPELSIN (7)
ORDFöLjD (1)
NERTRAMp (1)
*REGNDANs (1)
HIRDmaN (1)
INDIANSK (2)
INNERSTA (25)

David Holmberg
ORdSTÄV (3)
fNaSSEL (2)
StILLNA (11)
TELnING (6)
LOgDANS (5)
DeLIRANT (22)
mELLeRST (1)
SORteRA (51)

Victoria Gejrot
AVISErA (32)
sOTHÖNS (1)
BEGOnIA (3)
sPELTID (6)
RETIrERA (9)
BESeGRA (12)
URSinNE (10)

Gunnar Andersson
DITrESA (50)
ARTEGEN (13)
BO(S)NISkA (2)
SEnDRAG (18)
PERSONAL (5)
KLOTTRiG (3)
LASARETT (9)
TORKARE (16)
SKOTARE (26)
OSTERIA (76)
STIGARE (41)

Henrik Jonés
FRAkTIL (1)
TRaSSEN(T) (24)
GRACIöS (2)
FAKTIsK(T) (1)
oPERA(H)US (1)
RASKANT (4)
TADLARE (22)
mEKANIST (4)

Håkan Nord
SENtERA (40)
KATEdRAL (7)
LASAROn (8)
DeUTRON (3)
BESPIsA (3)
MATPLATS (4)
SURKART (2)
*åTaLARE (1)
BARnLEK (8)
*SOLPLATS (1)
ANOMALi (4)

Johan Rönnblom
PRESSaRE (9)
SydKUST (2)
MEDRäKNA (1)
MArGARIN (4)
GARDiST (27)
SnORKEL (5)
SATSBORD (1)
NEUTrAL (14)

Johan Berner
BINDERI (6)
fRIDfULL (1)
*ILeXTRÄ (1)
SNULTRa (9)
ApELSIN (7)
SJUT(T)IeN (1)

Jimmy Zettergren
SLUTSCE(N) (5)
aNORdNA (12)
BARNhEM (2)
INDRiVA (7)
ANTR(Ä)ffA (1)
BARNBoK (2)
GRäVLIN(G) (1)
AEROP(L)AN (2)
hjORT(R)ON (2)

Rasmus Möllby
NEDrESA (18)
*lUTANdE (4)
SkONARE (27)
SPRINGA (16)
HANDlÖS (1)
(I)nROPARE (2)

Mårten Björkman
*NeSDATT (1)
TREpASS (1)
kATEDRAL (7)
SPARARE (4)
TASSLARe (2)
AVBITARE (3)
ASPIRaNT (6)
LEkTRIS (14)
BOASERa (16)
INRISTA (40)
ANTItES (25)

André Ling
KARUSELL (4)
*TALELSE (1)
MiSTRaL (11)
AGITERA (25)
TRILSKA (6)
DANSARE (50)
GRATTIS (23)
DAR(R)NING (6)
fUNDERa (11)
SiKTBAR (3)
TESTARE (39)

Fredrik Pålsson
TROpISK (5)
fASTHET (4)
TRÄnARE (29)
GLITtRA (14)
*SEMINaR (1)
SLAdDRA (18)
lUNtARE (29)
INRÄTTA (21)

Elisabet Claezon
tRETAKT (3)
SÄLjARE (13)
NÄtKASSE (3)
STEARin (89)

Claes Gejrot
TIEÅRING (1)
MOrSKHET (4)
FrIGjORD (1)
STEnISK (4)
STORDiA (47)
GENITAl (5)
RENTIEr (7)
GLaTTIS (1)
ELRITsA (59)

Mikael Pöllänen
TrASSErA (25)
MARTERA (3)
SNuSARE (39)
SLäNTRA (22)
feSTYRA (2)
NEDKAST (14)

Torbjörn Holmquist
TIGGARe (12)
SLEkSTEN (2)
KANDeRA (24)
SKOTARE (26)
TRENDiG (11)

Daniel Domert
TySKHET (2)
*ANSTORmA (9)
bARNBARN (2)
KORTFILm (1)
SToRLEK (10)
REsTERA (36)
FLOTTISt (3)
HÖGREST (3)
VÄRdERA (5)
STRÄNGA (21)

Erika Jonés
UTREnSA (38)
SIKTARE (20)
ANARKiST (9)
SKRÄLlA (3)
RETINAL (30)
RESIDERA (14)

Johan Sandell
RALLARe (10)
REStErA (36)
InRISTa (40)
KNASTeR (26)
AZERIsk (20)
*GISSaRE (3)
LInDaNS (11)

James Reimdal
SLITAge (16)
TESTArE (39)
iNDRIVA (7)
IRISERA (15)
LUNtARE (29)
KaSTARE (36)
BORGaRe (8)
FNITTRIg (3)
FÖRINTA (6)

Sabina Immonen
GRiLjERA (2)
MyNTArE (3)
STiCKEL (3)
FRITeRA (17)
RUFFLARE (1)

Andreas Carlsson
lINDANS (11)
OMSKäRA (6)
ROSTARE (29)
FÖrGASA (2)
fARKoST (6)
SAUDIEr (17)
ANDEtAG (11)
*SPARANDe (6)

Martin Bender
sJUTTIO (2)
LEKAMlIG (2)
ALlSIDIg (2)

Ida Nord
SKITUNGE (2)
STeNMUR (10)
STENSTOD (20)
*LANdARE (6)
ARKTISk (6)
LEJDARE (4)
IDISSlA (7)
rESTERa (36)
DANSArE (50)
GLiDARE (22)
GARDERA (9)
RENOVERA (2)

Kristofer Hedman
*FRIDAnS (3)
OmTANKE (4)
STENSTOD (20)
*NEDRESt (3)
bITANDE (16)
SVARTNA (23)
bRISERa (18)
SVEtTAs (16)

Jens Lindholm
BESTÄmD (4)
tRÄNARE (29)
SLUTARE (25)
ÅSKMOLN (2)
STELLAr (11)
ÖLTUNNA (2)
NOMINERa (5)
sTJÄRNA (12)
sTELLaR (11)

Claes von Hofsten
ELRITSA (59)
ReNSARE (26)
KRISTNA (24)
NOrDIST (12)
BLÅDÅRE (1)
ANOREXI (6)

Carl-Martin Walldén
K(O)RSNInG (6)
STANsARE (20)
TRåLARE (18)
SIKTARE (20)

Rita Åkesson
LAKRITS (12)
PROSTAtA (5)
SKOTTARE (15)
RACKARE (3)
STIGARE (41)

Alexander Forslund
ERSäTTARE (1)
UTfÄLLA (1)
LUSTReSA (7)
SNOTTRa (31)
ARSeNAL (30)
FINgERA (17)

Lena Zettergren
TILLdRA (8)
NORDOSt (6)
KORTvÄXT (1)
KANDErA (24)
KRINGlA (12)

Mia Peterson
*GRuVoRT (1)
*ISLAGER (1)
(D)EMOKrAT (2)
(G)YTTRINg (1)
VArIERA (10)
*KoR(N)MaLT (1)
(G)ULDmALM (1)
(S)aNDKORN (7)
SKELN(I)NG (1)

Caitlin Mooney
*UTSKRiDA (1)
BESUDLA (3)
STRULIG (5)
REaLiST (50)
sTRANDA (43)
*INSEGLA (3)

Isak Finér
JULFRiD (1)
TrEÅRING (2)
UTSTÖTa (3)
POSTeRA (26)
MASSERa (20)
TANgERA (37)

Matthis Kempe-Bergman
BARMARk (2)
FROSTIg (4)
OSMINKAD (3)

Henrik Holmström
TRASSLa (22)
POLERING (4)
MADEIRa (10)
aNEROID (9)
STENKaST (13)
STO(L)THET (5)
BIStÅnD (3)
RETNING (5)

Emma Björkman
NEDFaRT (6)
TORTErA (22)
KNEGARE (8)
STENFrI (6)
aLSTRiNG (15)
ADERToN (22)
FONDERa (9)
LySANDE (13)
INbäDDA (1)
TALTRASt (11)
SNYLTArE (11)
SLINGRA (27)

Eva Hedman
BeTUNGA (5)
*STÖRANDE (2)
*(S)EXTISex (1)

Ausa Jonsson
SERvERA (6)
NERsATT (14)
NÖTNIng (1)
KrEVERA (7)
KlaTTER (3)
*BLAnKR(A)d (1)
FRISErA (21)
PROMENa(D) (4)

Anders Olofsson
SIGNERA (44)
RÄTTARE (9)
NORRSKEN (7)

Joel Bäckelie
SEnTIDA (43)
bORDSDAM (2)
POsTErA (26)
TItULERA (14)
SmÅFISK (2)

Johanna Bergström
AMNESTI (24)
ÖvERSTE (4)
LADdARE (14)

Niclas Rolander
MIGRERA (4)
ELRITsA (59)
OXIDERA (13)
*REgALIA (1)
INDRAgA (7)

Niklas Ringdahl
dYRKARE (3)
DOSsIER (13)
*DJURrAS (1)
*STUDIeR (2)
KUSTbAND (5)
REALISt (50)
*VIl(D)HARE (1)
(DIS)kREPaNS (1)

Dan Wallin
LANSErA (55)
SKOGSBO (1)
SNICKERI (3)
STJäRNA (12)
*STaRTLED (5)
HOTbIlD (2)

David Brandell
BLANDAd (1)
REAlIST (50)
POSTEra (26)
uTEDASS (11)
*GLASERaD (1)
PARERiNG (1)