Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob sommarcup 2020  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gerd Forss
StEnRAS (30)
(S)PEnDErA (8)
sNORKiG (6)

Mikael Forss
SALTErI (58)
RETORIk (5)
RISTARE (53)
PINcEtT (2)
oSTERIA (73)
REALIST (50)
LINDaRE (32)

Siv Brandt
ROSTERi (27)
NASaRET (1)
HEPATIt (7)
TROLL(T)Yg (1)

Gunnel Wikström-Gunn
FåTALiG (3)
ANIMeRA (22)
STENFOt (7)