Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob sommarcup 2021  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
LÄRANDE (3)
OStERIA (77)
*ORTSTID (3)
TEXtRAD (12)
MENANDe (3)
gNISSEL (4)

Gerd Forss
STR(A)TEgI (11)
DIfTERI (6)
BLONdE(R)A (10)
BARnDOM (3)

Mikael Forss
SAlDERa (30)
GeNEtIK (2)
TEnTERA (26)
DRäNERA (6)
ANDETRO (19)
aVISERA (32)

Marianne Mattsson
LITTEra (33)

Siv Brandt
BILJETT (2)
heLSIDA (20)
*RUnkARE (1)
aeROSOL (14)

Monica Envall
URSiNNE (10)
STUVERI (5)

Gunnel Wikström-Gunn
TRa(S)SeRA (25)
EMuLERA (2)
(S)POlIERA (9)

Roger Sundsten
SURRNin(G) (3)

Marina Holmberg
FYNDARE (3)
RAGgARE (10)

Märta Båsk
AGItERA (25)