Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Cup 2004  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Daniel Domert
SToRMAST (11)
SPELPlAN (1)
KLANTERI (14)
*SKANIST (1)
BElASTA (13)
TORTErA (22)

Andreas Carlsson
RINGROST (4)
*ANSYFTA (1)

Eva Jonzon
DRABANT (6)

Henrik Holmström
sNATTERI (33)
LINDaRE (32)
iNDISKA (9)

Pär Båge
TAlLRIK (9)

Ausa Jonsson
SANDsTEN (24)
VAKTtORn (3)

David Isaksson
AVvERKA (3)
DRiSTiG (4)

Ylva Wändahl
ALLIErA (16)

Tine Norling
rÄDdARE (5)