Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
JACUZzI(BAD) 2022  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
SNÖRLIv (2)
SENTERa (40)
DIATRIb (2)
SORTERa (51)
SKRINNa (17)
rESO(N)ERA (25)

Yann Moreau Bruun
*SLINDEr (21)
(S)ErVITUT (2)
FiRNSNÖ (2)
SMETFRI (2)
LISMaRE (26)
dRÄTSEL (8)
ADDE(R)ING (5)
(O)HERRaNs (1)

Jonathan Ljungberg
STAc(K)ARS (1)
FÖRETAG (5)
*SejFILE (1)
FRISTAd (20)
DIAtERM(I) (6)
BESIKTA (10)
ApRIKOS (5)
DESIGNA (13)
PUNDARE (11)
ORDINA(T)A (8)

Svante Berg
NäTBOLl (2)
KATt(U)NGE (5)
KRÖGARE (5)
NAtURIS (14)
TORKRUm (1)
KLENTRo (5)

Julia Jacobsson
HANDfAT (4)
BRODERA (14)
ASKrEGN (8)
IMpOTENS (1)
FNiTTRA (12)
DOkTRIN (7)