Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2022  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
TRADERA (36)
(S)NyLTARE (12)
FÖRRÅDA (1)
INSAMLa (9)
INRåDAN (5)
NATTSÖm(N) (3)
OmfATTA (2)
bEFOLKA (3)
*ÖKENT(Ä)LT (1)
TRONsaL (29)

Lisa Blohm
SIKHISk (1)
ENSKILD (2)
*NaTTRÄD (1)
fROSSAR(E) (8)
PRIsTAk (5)
*ASKRAND (1)
(S)TRYKfRI (1)
U(T)SKEpPA (1)
NARCISS (2)
rYTANDE (10)
gULDSKO (4)

Pia Mattsson
PARTISa(N) (9)
ROsTARE (31)
VETANDE (7)
KOStNAD (17)
aLKOTTe (9)
(R)åDIGhET (2)
sALMIaK (3)
EFEDrIN (1)
S(T)ÄMnING (3)
NeDRANS (16)
(A)vBYTARE (1)
KöRKLAR (1)

Roland Olsson
(L)EDSTåNG (4)
DUBAIER (2)
FOnDERA (10)
vISSTID (1)
ElUVIAl (1)
FÄ(R)GgLAD (2)
O(S)TMASsA (7)
S(E)PiATON (4)
GARAnTI (14)
(D)OmPTERA (5)

Maria Åslund
kNOTTRA (4)
NeDNÖTT (2)
*ARY(T)MISk (1)
KLIPpER (1)
STORBAN(D) (11)
ROSTARE (31)
STANDERT (21)
UTsLÄ(C)KA (1)
(G)RAsSERa (10)
STA(F)fAGE (1)

Gerd Forss
*eKTUNNA (1)
SkINNA(R)E (9)
KLANdER (13)
(S)TEkNING (8)
LäTTNAd (9)
RENRITa (24)
NeDRANS (16)
SUGaNDE (3)

Anders Apoy
MäSTARE (26)
OTYgLAD (1)
(R)EDUcERA (1)
(U)TmANARE (7)
*SMITTB(A)R (2)
BERÄTtA (9)
FiL(T)RERA (11)

Sonny Apoy
VAKTARe (2)
MöNSTRA (9)
AGENTuR (18)
LOvANDE (6)

Alexandra Svanteson
(S)TeNStOD (21)
NERTILL (9)
LITTeRA(T) (8)
TaMAR(I)ND (4)
VURMARe (4)
APOTEKA(Re) (1)
F(E)MTIDEN (3)
REMISsA (12)
KONTeRA (34)
*SUSANDE (2)
PLISS(E)RA (6)
INLINDa (5)
(B)LINDhET (5)
PRONERA (2)
TRAILER (6)

Gustaf Gimstedt
TEStARE (40)
OROS(A)NDe (10)
STrEsSA (22)
ÄrFTLIG (1)
SpELSTI(L) (2)
TaTTARE (16)
(R)ÖTSKADA (2)
StUDENT (7)
GOTISKA (5)

Åke Qvarfordt
HäLSENA (7)
ANTITES (26)

Julia Jacobsson
MÄSTaRE (26)
SENEGAl (1)
VARNINg (3)
(O)RDSKATt (11)
gATSTEN (15)