Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2022  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
STENHUS (6)
GaRDIST (28)
(T)ANdKORT (6)
SNORKIg (7)
KLoTTER (6)
ANTRÄDA (4)
(L)OGARiTM (1)
VASKARE (5)

Daniel Domert
SONDERA (85)
LEVERa(N)S (8)
StRUNTA (23)
NERFRYS(T) (1)
OSAlTAD (11)

James Reimdal
*fISK(B)ETE (1)
(I)NLoGERA (2)
LANDERI (23)
FÖR(S)TUGa (2)
FöR(T)ViNA (2)

Claes von Hofsten
TALSCEn (7)
STILLNA (13)
UtSPISA (7)
ALlTING (3)

Inger Wingård
*sIDRUTA (10)
PAsSION (12)
s(A)METINg (8)
SKEDAND (7)
SLADDRI(G) (16)
ISHINNa (1)
bANTARE (16)
SlöDDER (4)

Maria Åslund
PR(E)SSARe (10)
STOLThE(T) (6)

Gerd Forss
(F)ILTRERA (11)
MA(L)STRÖm (3)
isVI(N)TER (1)
heDLAND (1)
SaNnHET (5)

Emma Ekman
TAnDVAL (6)
RESPLAN (3)
FRILAnD (4)

Mikael Forss
dISKANT (19)
SALTERI (63)
SOnDERA (85)
ENDRäKT (2)
GReK(L)AND (1)
STYRbAR (2)
UTARBE(T)a (1)
*KONSTLa (4)
RASTnI(N)G (19)
S(I)NGALEs (11)

Alexandra Svanteson
STILLNa (13)
ZigENAR(E) (3)
FAR(T)VIND (10)
GULDRAm (5)

Julia Jacobsson
bO(N)ITERA (4)
RETSINA (59)
SKyFFEL (1)