Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SOCKER(CHOCK)  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Lisa Blohm
(R)UNDMAsK (1)
VÄGLEdA (2)

Gunnar Andersson
RING(D)ANS (12)
o(R)DKLASS (5)
SANdS(T)EN (25)
DITRESA (54)
MORSKHE(T) (5)
kaRTONG (3)
UrVÄSEn (2)

James Reimdal
PLANT(A)gE (4)
TERMInA(L) (17)
(K)UDDkRIg (1)
RENSTEK (4)

Inger Wingård
TRAVARE (11)
(K)REOlSKA (2)
STeNMUR (11)
ARSeNAL (33)
ApOSTEL (19)
SKeENDE (3)
DAG(S)RESa (10)
SPåRBAR (1)
MEGALIt (4)
SLUTaRE (28)

Anna Andersson
DEcKaRE (4)
(F)lYTNING (1)
TrÅD(S)MAL (10)
SLAVI(N)NA (1)
ALuNROT (7)
S(T)ÄNkARE (9)

Erik Elvers
SOrTERA (54)
kURDISK (3)
SONDERa (87)

Emma Ekman
RoVFISK (1)
uRSPRÅk (1)
sLAT(T)RIG (11)
bLINDHE(T) (6)
(S)oUVENIR (2)

Åsa Florholm
TENdErA (42)

Monica Ringheim
STäNG(A)RE (11)
SALTERI (64)

Jan Johansson
VISSL(A)RE (8)
MURsTEN (3)

Eugenia Ringheim
FA(R)TVIND (10)

Yannick Ondzie
ENARMaD (5)