Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
TA Cup 2004  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Per Starbäck
OMGÄrDa (2)
RäKNARE (7)
TENTErA (25)

Greger Nässén
tIDSRAM (13)
STIGARE (41)
ÖVERIlA (2)
NERSOTAD (20)
TRÄSNItT (3)
OSALTAD (10)
STENDÖv (3)
SPORTEL (6)
RESONERA (23)

Peter Oljelund
MASONIT (8)

Nils Berner
TJuSARE (9)
TiPSRAD (6)
SALDERA (28)
BARStOl (11)
ERINRAN (16)
SNORKLA (14)
SNITSIg (2)
BÅTReSA (6)

Niklas Elmefjäll
OBELiSK (4)
RADSLuT (10)
D(O)NATIOn (4)
sLITAGE (15)
uNDERSA(M) (6)

Björn Söderström
OTRÄNGd (1)
ENRUSKA (13)
ONDSInT (3)
gLANSIS (5)
SpATIÖs (1)

Victoria Gejrot
SiMFENA (6)
TOrDERA (11)

Rasmus Möllby
GORdISK (2)
OFODrAD (3)
DANSLEk (11)

Lars Ivansson
SNULTRA (9)
MEDELbAR (1)
ENtONIG (4)
OVISSHeT (3)
*KAMELONT (1)
sMÄRTING (4)
DREVNING (1)

Elisabet Claezon
LUFfARE (3)
SNaTTRA (29)
pLASTBÅT (2)

Claes Gejrot
LISmARE (25)
*ÄTPINNe (1)
KORSToL (1)
RESIDERA (11)
SKABRös (3)
MORASIG (1)
FRIsTIL (3)
TEOLogI (5)

Gustaf Bergström
INDISKA (9)

Claes von Hofsten
oRoANDE (11)
SKApARE (8)
STADIOn (25)
nORDIST (12)

Mia Peterson
LAGFArA (2)
LEDSAgA (12)
HUNDRaDE (2)

Elisabet Bruzelius
SEGLARe (17)
*VERsErA (1)

Sahra Rydh
SAMBAND (5)

Robert Svenander
SOnDERA (78)