Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ORDDUEL(L) 2023  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
BRONKIt (1)
VINNaRE (30)
STAD(S)DeL (10)
MARONIT (1)
TIDTAlS (3)
StORSTA(D) (17)
JuLFEST (4)

Roland Olsson
GrUVlIG (1)
MENA(G)ERI (6)
TAN(D)BORR (1)
HÖLSTER (5)
SITUERA(D) (11)
FiGHTER (1)
*(C)EDERiNG (1)

Jonathan Ljungberg
ALLSTRÖ(M) (1)
A(L)lUSION (1)
BAlTI(S)KA (3)
ARV(P)RINS (4)
OMsTART (2)
SLuNTIT (3)
NÅTLARE (11)
IN(N)EKATT (2)
GESTALT (7)

Anders Apoy
OBETALD (4)
AvTRÄDA (4)
NICkNIN(G) (1)
LEKp(L)ATS (4)

Sonny Apoy
VINDSTö(T) (3)
ANSLuTA (14)
BILDBaR (1)
SNULTRa (10)
TRYCKv(Å)G (1)

Turid Petersson
ALKOLåS (1)
LAMINAt (11)
HUSfRID (2)
UTsKOTT (2)

Paul Eberhardsson
HIVFALl (1)
SPINDEL (9)
VISKONS(T) (2)
(T)ERMINAL (16)
INTRaDA (14)
VINDkA(S)T (5)
TORRVED (5)
VA(T)TRiNG (1)
ÖKENL(A)ND (1)
DiSTANS (20)
STIGARE (45)

Åke Qvarfordt
PLAT(T)iNG (1)
SK(O)RSTEN (18)
SERbI(S)KA (2)