Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2004  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Grönlund
DELSTAT (20)
IDISSLA (7)

Olof Siverbo
LÖNETak (1)

Johan Rönnblom
PILKaRE (1)
KNASTEr (27)
*ANIMIST (3)

Björn Ericson
MARSVIN (7)

Johannes Holm
mARSIPAN (5)
dIKTARE (30)
IsGLASS (3)
sKRINDA (25)

Patrik Grönvall
RENSARE (26)

Samuel Norling
MASKERA (13)
STATERA (17)
TREDSKA (18)

Erik Edfors
RUINERA (16)
TAGNING (5)
SNUSARE (40)

Jan Hvarfvenius
LASTNINg (16)
STEARIn (94)

Joel Bäckelie
STRATEGi (11)
TRASSERA (25)
*LUSSNING (1)

Gunilla Jarfelt
ORENlIG (12)
DRaGERA (5)
*VÄSSARE (3)