Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Aura Cup 2023  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anna Andersson
DENSI(T)Et (13)
sTENBIT (9)
FÄSTMAn (4)
TRaNKiL (11)

Anita Mansnerus
FElAkTI(G) (5)
HEmLaND (4)
SENTIdA (44)

Anders Skjäl
ONoRmAL (8)
*NaTTSAG(A) (1)
aUDIENS (15)
TENTANd (7)

Gerd Forss
NE(R)EFTEr (2)
(R)ESTGaRN (1)
DiKTARE (30)
SpINDEL (10)
FR(A)NSMan (3)

Erik Elvers
LANGARE (18)
(D)AgSEDEL (3)
OPARTIS(K) (4)
FRONTAL (7)
KANTELe (6)
STrETIG (5)

Mikael Forss
AVISERA (34)
SkILDRA (20)
SNATtRA (32)
TRäSLAG (3)
SvINDEL (7)

Helena Åman
MESKA(L)In (5)

Jussi Pohjola
SNÄRjIG (2)
(F)REStArE (16)
kRUSTAD (10)

Monica Ringheim
DENSItE(T) (13)
STRImLA (17)
NeDERST(A) (21)
(T)REVANDe (10)

Monica Envall
SLUTArE (27)
hANTERA (24)

Gunnel Wikström-Gunn
ASÄTARE (11)

Marina Holmberg
IRANIER (13)
OTRoGEN (9)

Märta Båsk
TrILSKA (7)
SÄTtARE (20)