Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2023  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
SONDERa (85)
PRISiDE (1)
SAUTERA (34)
HANDSkE (13)
ELDSTRi(D) (12)
(L)OTTNING (2)
SOmALIA (1)
*MÄtTANd(E) (2)
ToRVBAL (1)
STENRAS (32)

Johan Rönnblom
ANNaLER (13)
(M)ANdARIN (3)
MEKANIk (4)
KRISTNA (26)
FrES(T)ARE (16)
TERMINA(L) (17)
UNDE(R)STA (13)
SALiGHE(T) (9)
iNETSAD (11)
EMITTE(R)a (4)
UTSKOTt (3)

James Reimdal
LiNDARE (33)
HÄRSKEN (3)
MAjO(N)NÄS (2)
SpLITSA (3)

Claes von Hofsten
STEN(K)AsT (14)
SKANDAl (10)
oINREDD (2)

Inger Wingård
STäN(G)BAR (3)
SkIDARE (14)
DIETmAT (4)
INtRÄDa (14)
ReALIST (51)
*ANGR(Ä)Nsa (2)

Anna Andersson
SVIndEL (7)
GULbETA (1)
ViTSARE (19)
INvÄRTE(S) (1)

Maria Åslund
RUMSREn (4)
BEKOSTA (14)
PAMF(L)eTT (3)

Emma Ekman
SAtSDEL (16)
(l)ETTrIST (6)
(H)OStNINg (4)
MULÅSNA (2)
UTNäMNA (1)