Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KA(TT)SVANS  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Peter Oljelund
TVÅ(L)NINg (1)

Nils Berner
ENFASig (3)
fROMHET (1)
RESO(N)ANS (14)
GLITTRA (16)
A(m)PUTERa (3)

Gunnar Andersson
iNTERN(A)T (13)
B(E)LgISKA (4)
vÄSTS(I)DA (2)
(O)TAcKSAM (1)
iNSTRÅL(A) (4)
*L(I)GURIEN (1)
SPRITSa (17)
SIgNORA (1)

Claes von Hofsten
OsTADIG (21)

Inger Wingård
MASSGr(A)V (1)
LATiNER (33)
GNIsTRA (34)
EnFASIG (3)
SId(E)NTRÄ (5)
(D)EToNeRA (17)

Anna Andersson
SANDkO(R)N (8)
oSTADIG (21)
ÄRTSKO(T)T (1)
U(T)aNVERK (2)

Åsa Florholm
GRACIös (3)
(S)INISTER (9)

Charlie Bomanson
APATIsK (2)
BASTiOn (17)