Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Ordström 2023  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
SIERSKA (9)
ARTEnOM (13)
LATINSk (10)
TUMlARE (21)
SNÖSkR(E)D (2)
OMSäTTA (8)
NEUTRAL (16)
OSERIÖS (8)

Pia Mattsson
DAMniNG (1)
HÖGakTA (2)
ADRESS(A)T (13)
lAGTEXT (6)
PLÅSTRA (10)
ME(T)ODIsK (8)

Roland Olsson
TONANDE (8)
MO(T)VERkA (4)
INRÄtTA (22)
BINDARE (15)
*ALPHOrN (1)
BLANDR(A)S (8)
(B)EFORSkA (1)
GAELISk (9)

Jonathan Ljungberg
(S)TERLInG (14)
PArTNER (5)
STuNGIT (2)
NORSKHE(T) (1)
TiONDEL (15)

Turid Petersson
oLISTAD (16)
LIDAnDE (10)
SVANSRo(T) (7)

Paul Eberhardsson
SKALFRI (2)
n(I)TÄLSKA (2)
(O)KTAVERA (1)
(S)LiTVARG (7)

Gustaf Gimstedt
TRäLDOM (3)
LATITUd (8)
STEgLÖS (5)
TIlLDRA (9)
SMAR(T)hET (2)
STILToN (8)

Thim Svensson
OTRÄNGD (2)
FöRLÅTA (4)
GLaSERA (26)
LANSiÄR (4)

Julia Jacobsson
STUVARE (13)
BESTyRA (9)
pARKERa (12)
Ty(S)KlAND (3)
SExFILM (2)
ETTdERA (10)
EDlIGEN (2)

Maria Stenlund
HAvTORN (4)