Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob vintercup 2023  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
OTRÄNAd (11)

Gerd Forss
LIEBLAD (1)
ÄLSK(A)nDE (2)
UTSPÄND (2)
SPRID(A)rE (14)

Mikael Forss
STIgARe (47)
STRIGEL (9)
TOmGLAS (5)
sEnTENS (5)
AGnATER (13)
TONNAgE (8)

Siv Brandt
SK(A)LPERA (6)
SIgNERA (48)
stÄMMA(R)E (1)
FäSTMAN (4)
LOTTERi (28)

Margareta Holmäng
PASSERA (13)

Gunnel Wikström-Gunn
FUNDERa (13)

Märta Båsk
ROSTArE (32)
SEXUeLl (4)
RADIERA (16)

Carola Sjöblom
KARAVAN (3)