Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
DBS Kärrtorp 2024  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
(R)ETHOStA (3)
TELNING (8)
(N)ITSKARV (1)
ANDREMa(N) (1)
AUDIENS (16)
TRANSiT (21)
*M(I)TiGERA (1)
kAST(R)ERA (15)
REALTID (22)
ASTERiS(K) (11)
sKOG(S)MAn (2)
*INFäSTa (6)
INPrÄN(T)A (3)
ORMgIFT (1)
ST(A)RkTON (6)
(K)RUSANDE (1)

Lisa Blohm
*R(U)NDhOLT (1)
FANTASi (9)
SlUtLÖN (1)
GNISTRA (34)
SPARA(N)De (7)
SKRÄvLA (3)
TOL(E)RAnS (29)

Björn Ericson
SKRINDA (25)
BORICkA (1)
(B)RETAGNE (2)
SEpIATO(N) (5)
MOTLäsA (3)
NoNSTOp (1)
SpRÄTTA (8)
MISTLUR (4)
gRÄSAND (5)
ARSENIk (22)
OPTATIV (1)
ESK(A)LERA (15)
(U)TDELaRe (8)
SKALARE (22)
bE(N)LINDA (4)
U(T)TaGBAR (1)

Elisabet Claezon
HUNDRas (11)
BESANNA (7)
UNDERsT (14)
HARKlI(N)G (2)

Martin Bender
P(R)ÄSTMAN (4)
SOrTERA (54)
(J)EReMIAD (2)
(I)GeNSATT (8)
SOMALIe(R) (10)
ARGsINT (19)
SORGSeN (5)
(U)TSLAGEn (13)
SLAMRIG (3)
TRASSAt (7)
DOMINEr(A) (13)
STOrBA(N)D (13)

Matthis Kempe-Bergman
STrETIG (6)

Henrik Holmström
sTEARIn (94)
TeNDERA (42)
RIsFÄLT (1)
KOLlRIG (1)
REStErA (38)

Elisabet Bruzelius
*(T)RAMSERi (1)
a(V)ANNONS (1)
SNIDARE (69)
BIlLAST (4)

Fredrik Hansson
DIKTa(T)OR (7)
KOStnAD (18)
SENTIDa (45)
UNDER(S)Am (8)
GAStRIT (4)
DIFTERi (7)
L(A)bORERA (3)
STRAnDA (46)

Karin Anderberg
BaRNlEK (9)
OMhULDA (2)
SKAPlIG (5)
SMETANA (12)
DAGSVER(S) (3)
(S)NARkARE (11)
SNiTSA(R)E (18)
MASK(IN)IsT (1)
GAS(B)iNDA (6)

Anna Andersson
ORGAnIS(M) (6)
VÄKTARE (6)
SKOLMAT (2)
(M)ATERIAL (7)
mODERAT (26)
bESTY(R)KA (3)
ANDOrRA (2)
LANTADe(l) (1)
*ARABiEN (1)

Erik Elvers
gRISSLa (16)
SPRETiG (8)
ANSTALt (10)
INnERTA(K) (5)

Emma Ekman
FLADDER (3)
SANITEt (16)
DIKTERA (23)
B(O)RTGIft (2)
REALISt (54)
SIDErIT (3)
LeMOnAD (13)
KNATTER (15)
TENTErA (29)
kNO(L)LRIG (3)
ElDFAST (15)

Åsa Florholm
SKALARE (22)
BASTANT (8)
STARTeR (19)

Anders Apoy
(A)vERSIOn (8)
(T)OlERANS (29)
ISOlERA (50)
SKRATTA (11)

David Tiberg
BURKMaT (1)
DE(R)iVERa (4)
ISOLERA (50)
(S)TOrSTAD (18)
SKaPAND(E) (2)
OKRISTe(N) (8)

Sonny Apoy
RoSSLIG (6)
STäNGEL (13)
SMARTHe(T) (3)
STE(G)rINg (9)
ANtASTA (10)
IDEA(L)iSK (4)

Paul Eberhardsson
INSLA(G)EN (3)
(S)NÖSKÄRM (1)
TAGnInG (5)
NÖDSEG(E)L (1)
U(N)DERSAM (8)
ANSPäND (2)
TORTERA (24)
INTE(G)RAL (6)
(N)ÖDslAKT (2)
GOdNATT (9)
UNDERST(Å) (6)
REALTID (22)

Monica Ringheim
ÖNSKni(N)G (1)
REAlISM (10)
MINISTE(R) (11)

Svante Berg
INRIKES (7)
SJUKdAG (2)
TREVNAD (12)
SNARLIk (8)
TuMLARE (22)
LABOrE(R)A (3)
SAmSPEL (3)
SNIRk(L)AD (4)
DILlSÅS (2)
NOTARiE (55)
SKALlRA (8)
S(E)RGEANT (8)