Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Stockholm  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Claes von Hofsten
*MÖTANDE (1)

Matthis Kempe-Bergman
SkOtARE (28)

Maria Åslund
STEKnI(N)G (9)
INFÄRgA (2)
FÖRIVRA (1)

Anita Mansnerus
*(N)OiSETTE (1)

David Tiberg
SMö(R)NING (1)
BeGRÄNS(A) (7)

Per Jakobsson
MAG(S)TARK (4)
BASTaRD (13)
OSAN(N)ING (6)
TRONSaL (32)
UT(S)LÄpPT (2)
tENDERA (42)
STuDERA (55)
STOLPIG (1)