Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2024  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Matthis Kempe-Bergman
NEDRESa (19)
BILRESA (21)
DaNSARE (53)
ARAB(S)TaT (1)
ARMeBAS (2)
STäDARE (38)
(T)IDSANDa (5)
TAnGERA (41)

Pia Mattsson
KANSLeR (15)
lANTRAS (27)
KULTISK (1)
NASARET (3)
RIKEMAN (5)
MISSTAg (5)
KrU(S)NING (4)
HiSSNIN(G) (3)
(V)ISKOnST (3)
APkONST (1)
AUTOMAt (4)
KONSERt (9)

Roland Olsson
ORENlIg (12)
SpOLARE (23)
ETTDERA (11)
ELDRIfT (6)
IDEAL(I)ST (13)
öSTERUT (3)
DREjN(I)NG (2)
UTTRING (2)
NOTARIE (55)
äVEnTYR(A) (2)
KALIFAT (3)
SLÄnD(T)EN (3)
vÄgKART(A) (1)
LOBElIA (1)

Anders Apoy
AgERAND(E) (2)
GRObIAN (1)

David Tiberg
ANATemA (9)
GROSsI(S)T (4)

Sonny Apoy
RIDBAnA (2)
ROsTARE (33)
FRANsKA (6)

Alexandra Svanteson
(A)RMSVETT (5)
KNATTra (8)
aeROSTA(T) (11)
OKARINa (9)
StORV(I)LT (7)
DISPENS (5)
RALLARE (11)
OTADlIG (5)
ARtIKEL (17)

Turid Petersson
KENTaUR (11)
PLOTtER (3)
SOrGLÖS (4)
AnSTäLL(A) (5)
VINSORt (3)
RIKSRåD (1)

Gustaf Gimstedt
dAGLI(G)EN (3)
KäNNARE (6)
DiSPENS (5)
TRäd(G)REN (4)
TyCKARE (5)
*MaTRIEL (1)
TRETToN (9)

Åke Qvarfordt
KRITiSK (4)
TRENDIg (12)
TAnGENS (7)
RINgR(O)ST (5)
TVÄRNiT (1)
roTFAST (2)
sMåLAND (7)
BeSTIGA (13)
SONDERA (87)