Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
MIX Cup 2005  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Elisabet Claezon
IMITErA (8)

Eva Jonzon
SNÖRIPa (2)
(I)NVANDRA (1)
AVGRENA (2)
TRÖSKEl (2)
JORDAX(E)L (2)
T(a)RMVReD (3)
SNEDTAk (12)

Pär Båge
ENSTAkA (18)
IMITErA (8)

Ausa Jonsson
AVISERA (32)
POStERA (26)
PROM(E)nAD (4)

Susanne Karlsson
STRUMPa (4)
KLiSTrA (26)

Niklas Ringdahl
öLSINNE (4)
hÅRKORS (1)
ARSENaL (30)

David Brandell
DRASTI(S)K (14)
SNAT(T)Are (34)
PÅmINNA (1)
PRE(S)SArE (10)