Notifications
Clear all

Motion till årsmötet 2020  


Jonathan Ljungberg
Inlägg: 2
(@jonissen)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan

Klargörande av godkända ord

I den senaste upplagan av SAOL har det genomförts grafiska ändringar som gjort vissa ord ogiltiga. Det rent grafiska borde inte ha någon påverkan på vilka ord som står i vår lista, utan detta bör regleras av vilka ord som Svenska Akademien anser ingå i den moderna svenskan.

Dessutom finns det vissa olikheter mellan den tryckta och den webbaserade versionen av SAOL 14, där den webbaserade versionen används betydligt oftare och är tillgängligare. Därför är det naturligt att den webbaserade versionen bör ha företräde framför den tryckta i de fall de skiljer sig åt.

Därför yrkar jag:

- Att den webbaserade versionen av SAOL 14 på svenska.se ska bli vår officiella ordlista.
- Att alla ensamma fetstilta ord som finns på svenska.se blir giltiga (däribland LOMA).
- Att alla särskrivna fraser på svenska.se (däribland I MORGON och I MORRON) med texten ”kan hopskrivas” nedan, blir giltiga hopskrivna (däribland IMORGON och IMORRON).

1 Reply
Gerd Forss
Inlägg: 7
Admin
(@frokensvaar)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan

Yrkar på att denna paragraf tillfogas Scrabbleförbundets regeldokument:

All elektronisk utrustning ska vara avstängd under spelets gång; ifall en mobil behöver vara öppen för akuta samtal ska detta meddelas arrangörerna och motspelaren. Arrangörerna kan vid behov ha telefonen på för att få kontakt med spelare eller eventuella besökare som är på väg.

Svara
Share: