Forum

Notifications
Clear all

Träningsspel i Jakobstad  


Gerd Forss
Inlägg: 7
Admin
Topic starter
(@frokensvaar)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan

Här kommer resultat från våra träningar i Jakobstad

4/9

Siv Brandt - Margareta Holmäng: 336-354

Roger Sundsten - Gunnel Wikström-Gunn: 223-422

Rosita Kock - Helge Hill: 248-256

Gerd Forss - Görel Mattjus: 422-332 Rullnigar Gerd: INTARSiA, ElDRIFT

Siv Brandt - Gunnel Wikström-Gunn: 307-327 Rullning Gunnel: KATEDrAl

Margareta Holmäng - Görel Mattjus: 369-342 Rullning Margareta: iSOLERA

Gerd Forss - Roger Sundsten: 399-270 Rullning Gerd: NiOnDEL

 

11/9

Gunnel Wikström - Gunn-Helge Hill: 374-316

Görel Mattjus - Märta Båsk: 396-288

Siv Brandt - Margareta Holmäng: 303-316

Roger Sundsten - Micke Forss: 325-325

Micke Forss - Helge Hill: 383-247

Görel Mattjus - Siv Brandt: 300-326

Roger Sundsten - Gunnel Wikström-Gunn: 270-337

Margareta Holmäng - Märta Båsk: 370 363 Rullning Märta: TAGNING

Siv Brandt - Gerd Forss: 282-395 Rullning Gerd: FELDRAG

Märta Båsk - Margareta Holmäng: 290-406

 

18/9

Micke Forss - Margot Liljeqvist: 461-292 Rullning Micke: SITuERA(D)

Görel Mattjus - Helge Hill: 303-251

Margareta Holmäng - Roger Sundsten: 360-298

Görel Mattjus - Micke Forss: 285-401 Rullning Micke: STIGARE

Helge Hill - Roger Sundsten: 286-334

Margareta Holmäng - Margot Liljeqvist: 353-236

 

27/9

Helge Hill - Gerd Forss: 269-329

Margareta Holmäng - Rosita Kock: 493 - 248 Rullning Margareta: SteARIN

Micke Forss - Gunnel Wikström-Gunn: 291-345 Rullning Gunnel: FÅNTRAT(T)

Siv Brandt - Margot Liljeqvist: 348-283

Margareta Holmäng - Helge Hill: 467-194

Margot Liljeqvist - Micke Forss: 252-352

Gunnel Wikström-Gunn - Rosita Kock: 329-287

Siv Brandt - Gerd Forss: 316-360 Rullning Gerd: SLUTNOta

Gerd Forss - Siv Brandt: 349-349 Rullning Gerd: JULpYNT(A)

4 Replies
Gerd Forss
Inlägg: 7
Admin
Topic starter
(@frokensvaar)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan

Speliver i Jakobstad:

Resultat från den 2/10:

Gunnel - Siv 339-310

Rosita - Micke 275-356

Märta - Margot 366-324, Mä:STRäViG

Maggan - Helge 447-306, M: OSALTAD H: STErLIN(G)

Micke - Märta 376-275 

Gunnel -Maggan 335-314

Helge - Siv 283-346

Margot - Rosita, 331-347, M: DISKRET

Resultat från den 8/10:

Roger - Gerd  343-324

Roger - Micke 330-331

Micke - Roger 423-253, M: AgITERA

Siv - Maggan 315-357

Gunnel - Siv 352-365

Maggan - Siv 359-348

Rosita - Märta 295-330

Maggan - Siv 342-295

Gerd - Rosita  381-311, G: MANsARD

Märta - Siv 333-328

Gunnel - Gerd 413-337, Gu: KOMpARE Ge: HERRANS

Gunnel - Märta 336-326, G: SVIkARE

Märta - Maggan 306-392

Rosita - Gunnel 272-367

Gerd - Maggan 384-354

Rosita - Gerd 332-341, G: BARnfRI

Resultat från den 9/10:

Margot - Siv 295-356

Micke - Roger 337-295

Helge - Görel 289-301

Gunnel - Maggan 353-365  M: KOMmERS

Micke - Siv 423-371        

Gunnel - Margot 379-280, M: METNIng

Görel - Roger 362-271

Maggan - Helge  444-237

Svara
Gerd Forss
Inlägg: 7
Admin
Topic starter
(@frokensvaar)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan

Resultat från våra spel i höst

23/10

Görel - Roger 377-330 R: FJORtIS

Micke - Märta 393-339 Mi: BaNTARE

Maggan - Siv 382-323

Micke - Görel 366-387 G: fORNTIDA

Märta - Roger 348-274

Siv - Maggan 402-362

Maggan - Siv 379-333 M:RINGaRE

 

30/10

Gerd - Maggan 250-348

Siv - Rosita 305-272 S: OÄNdlIG

Gunnel - Görel 325-335

Siv - Maggan 364-337

Görel - Gerd 359-347 Gö: RISKeRA

Gunnel - Rosita 359-212

 

5/11

Gunnel - Roger 384-344

Maggan - Gerd 334-460 G: DIKTn(I)NG, (S)TYCkARE

Maggan - Siv 336-315

Märta - Gerd 382-300

Gerd - Maggan 339-292

Siv - Märta 370-325

Märta - Siv 350-299

Gunnel - Siv 349-336

Märta - Maggan 286-359

Siv - Gunnel 367-386

Maggan - Märta 378-320 Ma: STENRiK

Gunnel - Siv 323-337

 

12/11

Gunnel - Gerd 347-348

Roger - Gerd 272-412 SVINERi

Gerd - Roger 359-291

Siv - Gunnel 309-345

Gunnel - Siv 314-390 Siv: DOMnING

Siv - Gunnel 385-364

G/S - Gerd 298-418 ELDSKUR, FRONTAl

Gerd - Gunnel/Siv 360-388

 

13/11

Görel - Margot 345-252

Siv - Gerd 256-444 KlANKARE

Gerd - Siv 333-382 S: SOVANDe, G:(R)EnLOSTA

Märta - Roger 365-293

Märta - Margot 276-301

Siv - Gerd 398-342 S: RAsHETS

Rosita - Micke 250-314

Roger - Görel 304-309

 

19/11

Gerd - Gunnel/Rosita 389-351 G: HYRNINg, TERBIuM

Siv - Märta 333-323

Märta - Siv 342-366 S: HÖSTLöv

Märta - Gerd 359-367 G: TYPI(S)ERA, M: TIGgArE

Gerd - Märta 424-312 G: TRAMsIG

Rosita - Roger 331-332

Siv - Gunnel 344-299 Siv: EDITErA

Gunnel - Siv 363-336

 

20/11

Roger - Micke 265-369 M: BORSJTj

Siv - Gunnel  395-298 S: SkÅDARE

Görel - Margot  299-298

Gunnel - Siv 326-386 S: RESID(E)RA

Gunnel - Roger 328-269

Siv - Görel 359-307

Margot - Micke 324-368 Mi: vETANDE

 

26/11

Märta - Siv 269-336

Maggan - Roger 307-284

Siv - Maggan 322-340

Roger - Märta 361-416 R: FODRING, M: ESTnISK

Gerd - Märta 372-359 G:TeOdICE

Gerd - Siv 336-327 G: KURATOR, S:ÖLSINnE

Maggan - Märta 366-283 Ma: uTGLESa

Svara
Gerd Forss
Inlägg: 7
Admin
Topic starter
(@frokensvaar)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan

Här kommer vårens resultat i vår Scrabblekurs

Deltagare: Siv Brandt, Görel Mattjus, Margot Liljekvist, Gunnel Wikström-Gunn, Margareta Holmäng (Maggan), Rosita Kock, Roger Sundsten, Märta Båsk, Micke Forss, Gerd Forss

Här är resultatet från de fyra första träffarna (Rullningsstatistik 0,67):

15/1

Siv - Micke                  343-301           M: LUGNAn(D)E

Görel - Rosita              408-368           G: MANGOLD, R: oÄNDLIG REtSINA

Maggan - Gunnel        360-351

Maggan - Rosita         364-287

Görel - Gunnel            407-351           Gö: VÄlDOfT Gu:RISKERA

Micke - Siv                  324-336           S: ÅSTuNdA

29/1

Roger - Siv                  321-338

Görel - Margot             385-235          

Gunnel - Rosita           320-276

Maggan - Micke          301-399           Ma: SLUTlÖN 80

Märta - Gerd               363-385           M: KASTARE 60 G: vÄLDoFT 79

Gunnel - Micke           328-344

Gerd -Siv                     334-299 

Maggan - Märta          446-294 

Roger - Margot           423-251

Rosita - Görel              322-390           G: *TePaNNa 

5/2

Rosita - Roger            197-426

Maggan - Görel           360-312

Gunnel - Märta            312-365           Mä: STORBåT

Micke - Siv                  305-442           M: SPRINTa

Maggan - Rosita         398-277

Görel - Märta               397-338           G: oLOvLIG

Gunnel - Siv                301-320

Roger - Micke            330-335           R: OvAgGAD

12/2

Gerd - Görel                463-283           Ge: StORDIA

Margot - Siv                256-409           S: åHÖRArE

Maggan - Micke          269-410           M: KRiSTlIG

Maggan - Gerd            308-379           M: sTEGIt(S)

Micke - Margot            411-311           M: FLuNDRA, STRIGLA

Görel - Siv                   384-313           G: FO(T)SVETT

Svara
Gerd Forss
Inlägg: 7
Admin
Topic starter
(@frokensvaar)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan

I Jakobstad har vi samlats varje vecka för träningsspel sedan slutet av juni. Följande personer har deltagit mer eller mindre varje gång: Siv Brandt, Märta Båsk, Gerd Forss, Roger Sundsten, Gunnel Wikström-Gunn och Görel Mattjus. Den 15 augusti möts vi i tävlingssammanhang (för första gången på länge inom förbundet) i Jakob sommarcup. Se info i kalendern.

Svara
Share: