Forum

Notifications
Clear all

Träningsspel i Jakobstad

Sida 2 / 2

Gerd Forss
Inlägg: 8
Admin
Topic starter
(@frokensvaar)
Medlem
Blev medlem: 4 år sedan

I Jakobstad har 11 ivriga spelare samlats på Scrabblekurs varje vecka under vårterminen, och några av oss har också spelat träningsspel på café FIIKA en gång i veckan. Följande personer har deltagit mer eller mindre varje gång: Siv Brandt, Märta Båsk, Gerd Forss, Micke Forss, Roger Sundsten, Margot Liljeqvist, Rosita Kock, Gunnel Wikström-Gunn, Maggan Holmäng, Görel Mattjus och Jennica Backlund (som är debutant). Den 15 juni möts vi i tävlingssammanhang i Jakob vårcup!

Här presenterar jag resultat från kursen som nu är avslutad för denna gång:

 

9/2

Siv-Rosita 328-305

Roger-Görel 255-410

Maggan-Gunnel 342-365, G: SALTERi

Gunnel-Rosita 449-229, G: oCARINA, ST(O)RSLAM

Roger-Siv 261-336

Görel-Maggan 297-304

Jennica-Gerd 364-357, J: MONtERA G: BESvÄ(R)JA

Roger-Siv 296-320

Gunnel-Görel 306-328

Rosita-Maggan 244-409

 

16/2

Siv-Gerd 324-286

Görel-Märta 323-327

Maggan-Roger 320-287

Roger-Märta 350-365, R: LöVKOJA M:BELASTa

Siv-Maggan 366-364

Görel-Gerd 327-378, Ge: PROViAn(T)

 

23/2

Siv-Margot 409-292, S: SAMLaRE

Maggan-Gerd 367-290, M: VREDGas

Roger-MIcke 422 – 336, R: OMDANIn(G) M:LaNGARE

Gerd-Margot 413-275, G: LaNSETT

Maggan-Micke 402-234        

Roger-Siv 274-414, S:SaNDGrOP, S(L)ICKARE

 

9/3

Margot-Görel 283-366

Maggan-Micke 287-365, Mi: DErIVATA

Jennica-Roger 292-334, R: hO(S)IANNA

Görel-Maggan 351-375, G: STEARIN

Margot-Micke 292-353

 

16/3

Märta-Margot 353-273

Görel-Micke 316-360, M: NoRDISM

Gunnel-Siv 332-320

Maggan-Roger 362-346, R:DAGSTuR

Gunnel-Märta 332-381

Micke-Siv 355-405, M: bET(T)LARE S: HANDTAg

Maggan-Margot, 393-245 

Roger-Görel 336-412

 

23/3

Roger-Rosita 303-328

Margot-Siv 296-330

Micke-Jennica 286-388, J: ENGlaND M: STEGRInG

Maggan-Görel 346-326, M: ITALIEn

Margot-Roger 326-267

Maggan-Siv 311-350, S: RUInErA

Görel-Rosita 325-316

Siv-Maggan 363-432, S: STADIOn M: MADRASS

Margot-Rosita 407-317, M: INSÄNDA, ÅTKoMST

Roger-Görel 353-326, R: fLORERA

Maggan-Siv 415-374, M: INREDArE

 

30/3

Gunnel-Micke 363-385, M: (T)OLKLINA, NÄRANDE

Rosita-Märta 341-426, M: TUKtHUS

Siv-Roger 443-310, S: ANSTALT

Maggan-Gerd 441-363, M.RÄTSIDA, STENmUR

Märta-Maggan 359-401, Mä: PIlGRiM

Gerd-Rosita 448-283, G: *BEnSVAG,TÄNDARE

Micke-Siv 404-302, M: FÄRgTON

Gunnel-Roger 337-328, R: PAR(T)IELL

 

6/4

Görel-Margot  339-294

Siv-Roger 363-273, S: SkRIDSKO

Micke-Maggan 297-397 Ma: RALLARE

Gerd -Gunnel 369-278

Micke-Roger 322-415 R: ASSiETT, VeRSRAD  M: ELPIANO

Maggan-Gerd 356-366

Siv-Görel 280-319

Margot-Gunnel 279-374

 

13/4

Maggan-Micke 308-420, Mi: TÄNkARE

Görel-Siv 324-350, S: STATIOn

Roger-Rosita   363-268, R: ARMSTöD

Gerd-Jennica 451-314, G: FäSTMaN

Görel-Maggan 338-378

Micke-Rosita 417-300, M: SONDERa, SMITaRE

Roger-Siv 258-375, S: KANTBOL(L)

Jennica-Gerd 310-364

 

20/4

Roger-Margot  314-240

Micke-Jennica 379-363, M: OBELISK

Margot-Micke 254-372

Roger-Jennica 306-361

 

27/4

Maggan-Margot 373-285

Gunnel-Rosita 328-308

Siv-Jennica 359-301, S: BORRArE

Roger-Märta 342-415, R: ÖDeSMÅL  M:FOTÄNDA, TRaDERA

Roger-Jennica 350-258

Gunnel-Märta 357-348

Siv-Maggan 348-332 

Maggan-Siv 364-317 

Margot-Rosita 307-334, M: STILREN

 

4/5

Roger-Maggan 339-319

Micke-Rosita 369-331, R: LEOpaRD M: TOL(K)NING

Görel-Gunnel 311-283, G: oLöNSAM

Rosita-Maggan 339-400

Gunnel-Roger 403-284, G: KLIStRA

Micke-Görel 323-322

Svara
Sida 2 / 2
Share: