Forum

Notifications
Clear all

Göteborgsträning 2024

Sida 1 / 2

Åke Qvarfordt
Inlägg: 56
Topic starter
(@ordbildad)
Trusted Member
Blev medlem: 5 år sedan

I torsdags, den 18/1, spelades 14 matcher på Condeco:

Paul - Åke  324-362
Å:  SNuSARE

Paul - Alexandra  390-343
P:  RENSBAR
A:  dALSK(I)DA

Sebastian - Paul  441-396
S:  (A)STERoID, DANSkUR(S)
P:  (G)RAVURNA

Åke - Anders  400-376
Å:  REALiST,  (K)ORVSpAD

Paul - Julia  376-381
P:  (I)LlUDERA
J:  STRATEG

Björn - Åke  449-328
B:  AGROlOG
Å:  aNOMALI

Anders - Julia  368-354
J:  LEMONaD

Paul - Björn  376-391
P:  sPARTAN
B:  HaRMSEN

Åke - Anders  327-346

Alexandra - Sebastian  347-420
A:  STE(N)FALK
S:  GESTALT,  TRAKtAt

Roland - Julia  474-395
R:  IRISERA,  MORAL(I)ST
J:  OKLUVEN,  STENInG

Anders - Alexandra  372-349
AA:  TORTERa

Björn - Alexandra  393-277
B:  ÖRONBEn

Åke - Alexandra  334-318

Många rullningar blev det. Rullsnitt: 0,86.  

9 Replies
Åke Qvarfordt
Inlägg: 56
Topic starter
(@ordbildad)
Trusted Member
Blev medlem: 5 år sedan

Den 25/1 gick det så här på Condeco:

Erna - Sonny  245-350

Sonny - Erna/Pia  325-316

Åke - Sonny  350-413
S:  UNDERSt,  ESTLAND

Pia - Anders  317-367
A:  ELDsTAD

Björn - Åke  403-291
B:  O(K)TANTAL
Å:  vARUNDE(R)

Sonny - Anders  331 - 395
S:  JUSTERA
A:  FuRSTLI(G)

Björn - Sonny  451-326
B:  SAPOnIn

Åke - Anders  367-310

 

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 56
Topic starter
(@ordbildad)
Trusted Member
Blev medlem: 5 år sedan

Den 1:e februari spelades följande 13 matcher på Condeco:

Åke - Sonny/Paul  408-324
Å:  (N)ERLAdDA

Björn/Paul - Alexandra  347-328
A:  (S)tANSARE

Sonny - Åke  413-389
Å:  t(V)ÄRNITA

Åke - Alexandra  414-423
A:  K(A)TTLÅDA,  EROTISk

Björn - Sonny  408-263
B:  oTYPISK

Sonny - Anders  363-387
A:  SoLbADA

Björn - Paul  269-474
P:  HUSBAND,  k(R)AFTTAG,  STENST(I)l

Roland - Sonny  370-344
R: ORDLISt(A)

Anders - Åke  361-348
A:  NÖTNInG
Å:  MOnDIAL

Sonny - Alexandra  346-387
A:  EDITERA,  INGLAsA

Paul - Alexandra/Åke  399-372
P:  bOASERA,  N(E)RSvALD

Roland - Anders  344-294
A:  GAtSTEN

Alexandra - Åke  420-366
A:  SpOILER
Å:  ASKEtIS(K)

 

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 56
Topic starter
(@ordbildad)
Trusted Member
Blev medlem: 5 år sedan

Igår spelades följande 20 matcher på Condeco:

Paul - Åke  351-413
Å:  (T)URSKIdA,  ADOPT(E)Ra

Alexandra - Sonny  419-329
A:  O(E)RFArEN

Åke - Alexandra  308-295

Paul - Sonny  304-348
S:  MATeRIA

Åke - Jonathan  289-428
J:  STIGARE

Paul - Roland  453-355
P:  BEfR(Y)NDA  (114p)
R:  BArDISK

Alexandra/Anders - Björn  331-524
A/A:  TALANDE
B:  G(R)AvFÄLT,  KONS(T)ANS,  SEgEL(T)UR (149 p)

Paul - Björn  401-324
P:  (I)NDICERA
B:  MaSSdÖD

Anders - Jonathan  346-428
J:  Ett drag för 106 p

Alexandra - Paul  277-352
P:  NE(D)ERSTA

Jonathan - Anders  343-328

Alexandra - Anders  408-360
AS:  TREkANT
AA:  LEaSING

Björn - Sonny  422-309
B:  FRISPEL(A)

Anders - Paul  329-410
P:  (S)LÄKTIng

Paul - Jonathan  359-348
J:  MITT(E)RST

Anders - Åke  352-271

Åke - Sonny  361-401
Å:  MONTAgE
S:  DANMARK

Roland - Alexandra  384-253
R:  LOTSNiN(G)

Sonny - Jonathan  345-374
J:  UTRENSA

Pia - Åke  375-334
P:  (S)ToRTINg

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 56
Topic starter
(@ordbildad)
Trusted Member
Blev medlem: 5 år sedan

Idag var det något glesare med spelare på Condeco. Jag lyckades med konststycket att få noll blanka på fem matcher. Paul fick nio. 

Paul - Åke  423-348
P:  bANTLÄR,  TORKuGN
Å:  SALTERI

Åke - Paul  370-382
P:  KANTRi(N)G,  SVA(R)sTON

Åke - Paul  280-394
P:  NEdKÄm(P)A

Pia - Åke  358-357
P:  lAOTIER

Paul - Roland  378 - 319
P:  ALUNRoT
R:  SaNGRIA

Åke - Roland  325-416
R:  FÖRSEnT,  *(P)AKeTBIL (finl., togs bort ur SAOL14)

Paul - Pia  408-315
P:  AdHESIO(N),  SORtERA

Svara
Sida 1 / 2
Share: