Forum

Notifications
Clear all

Göteborgsträning 2024

Sida 2 / 2

Åke Qvarfordt
Inlägg: 56
Topic starter
(@ordbildad)
Trusted Member
Blev medlem: 5 år sedan

Igår spelade vi 16 matcher på träningen. 

Paul: Du glömde din polykroma penna. Den ligger nu i min spelväska så du får den nästa gång vi träffas på Condeco.

Åke - Anders  331-347
Å:  STA(G)NINg

Alexandra - Anders  352-316
AA:  NEDSäNd

Paul - Sonny  462-346
P:  (P)ROVIAnT,  (S)ErGEANT
S:  STAGNER(A)

Åke - Paul/Björn  382 -331

Paul - Anders  413-312
P:  *O(AV)BILDAd,  RÖDROSI(G)
A:  SkRU(T)TIG

Alexandra - Sonny  381-352
A: RoDDARE

Sonny - Anders  404-372
S: TORDERA
A:  DANSANT

Åke - Sonny  430-418
Å:  VILLkOR
S:  OSTADIG

Paul - Alexandra  485-218
P:  LAP(P)hUND,  SkOTT(A)RE,  *SEJFILE

Björn - Paul  383-337
B:  (S)ATELlIT
P:  PlOMBER(A),  (O)GRUNDAD

Paul - Alexandra  350-352 på ett protokoll, 352-350 på det andra
P:  fRÅNVAr(O)

Björn - Åke  491-451
B:  GuLDPR(I)S,  VÄRD(S)KaP
Å:  FOTSTEG,  BLANDRA(S)

Alexandra - Anders  347-273
AS:  KNeGARE

Anders - Sonny  386-274
A:  FÖRLöSA

Anders - Sonny  312-347
S:  (B)LONDERa

Åke - Alexandra  387-405
A:  SAMEtIN(G)

På söndag ska vi göra ännu ett försök att värva nya proselyter på Världskulturmuseet. 

Svara
Roland Olsson
Inlägg: 53
Admin
(@blackrat)
Webmaster
Blev medlem: 5 år sedan

Här kommer resultaten från torsdagens träning (14/3) på Condeco:

Alexandra - Sonny  411 - 291
S: TRAGgla 61

Sonny - Erna  460 - 285
S: PINNMAT 77

Anders - Sonny  309 - 318

Paul - Sonny  386 - 289
P: PARSIsM 81

Paul - Erna  486 - 239
P: PoLiSLÅ(S) 86, SIGNERA 75

Alexandra - Anders  429 - 346
AA: PASTO(R)AT 74
AS: ERINRAn 73

Alexandra - Paul  360 -385
P: H(A)NDTORK 65, ANSPELA 67
A: OMÄNDRa 88

Paul - Anders  328 - 400
A: TaNGERA 68, SÄTTNIn(G) 83

Alexandra - Paul/Erna  320 - 415
P/E: SI(T)TANDE 82
A: SMÖRbo(L)L 70

Roland - Sonny  354 - 313

Erna - Alexandra  283 - 443
A: NaTURIS 79

Roland - Alexandra  476 - 296
R: BA(R)NFEST 67
A: MED(E)lTAL 68

Paul - Anders  461 - 343
P: (K)ROATISK 67, GLIDARE 74, pIASTER 71
A: ANDETAG 72

Svara
Roland Olsson
Inlägg: 53
Admin
(@blackrat)
Webmaster
Blev medlem: 5 år sedan

Så här gick det på gårdagens spel på Condeco:

Åke - Paul  312 - 436
P: (K)LANTERI 68, TäL(T)STAD 66

Åke - Anders  323 - 317

Björn - Paul  357 - 315
B: (B)LASTUla 89
P: NED(K)ORTA 64

Paul - Anders  264 - 337
A: SOLVARm 71

Björn - Anders  454 - 259
B: ÅSnESTO 78, LAKONI(S)M 63, vINSTEN 63

Roland - Julia  344 - 393
J: DiREKTE(L) 68
R: (T)RERADiG 77

Julia - Pia  341 - 299

Anders - Julia  412 - 308 (ca, ej summerat på protokollet)
A: UNDRINg 66

Paul - Åke  467 - 294
P: SIGNORa 75, (B)ARNSITs 83

Anders - Pia  333 - 376
P: IDEaL(I)ST 68

Björn - Roland  400 - 302
B: (G)uLDSITS 66

Paul - Björn  412 - 345
B: ElDSTAD 85
P: ARBET(S)Ro 86

Svara
Divadov
Inlägg: 9
(@divadov)
Active Member
Blev medlem: 7 månader sedan

Är på condeco i detta nu

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 56
Topic starter
(@ordbildad)
Trusted Member
Blev medlem: 5 år sedan

Idag spelades följande åtta matcher på Condeco:

Paul/Åke - Sonny  419-293
P/Å:  OSTErIA

Paul - Sonny/Åke  458-363
P:  SORGET(I)D,  GOuTERA
S/Å:  (L)ETTISkA

Sonny/Åke - Paul  354-406
P:  SPaRNIT, (D)ArRHÄNT

Roland - Åke  365-367
R:  uNDeRST

Sonny - Paul  302-391
P:  (S)ONORAnT

Paul - Sonny  442-297
P:  ATOMK(R)IG,  fETT(S)NÅL

Pia - Åke  380-335
P:  DIETMAt

Paul - Roland  420-374
P:  SJANG(T)Il
R:  LEKlUST

 

Svara
Sida 2 / 2
Share: