Forum

Notifications
Clear all

Göteborgsträning 2023

Sida 2 / 4

Åke Qvarfordt
Inlägg: 45
Topic starter
(@ordbildad)
Eminent Member
Blev medlem: 5 år sedan

Igår var vi bara tre på Condeco. Först spelades två "vanliga" matcher:

Alexandra - Åke  325-366
Å: bINDARE

Åke - Alexandra  375-345
Å: RUiNERa

Sedan dök Anders upp och han spelade alla sina matcher simultant mot Alexandra och mig. Så här gick det;

Åke - Anders  346-260
Å: (P)åSkMUST (ny i SAOL 14)

Alexandra - Anders  324-341

Åke - Anders  326-370
Å: TESTArE

Alexandra - Anders  323-360
AA: EnSIDIG

Åke - Anders  369-344
Å: KLiSTRA

Alexandra - Anders  431-258
AS: KARTERA, NEmeSIS

 

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 45
Topic starter
(@ordbildad)
Eminent Member
Blev medlem: 5 år sedan

Den 20/4 spelades följande matcher:

Åke - Gunilla  401-412
Å: tRoLLER(I)
G: DISKETT

Gunilla - Åke  331-340

Roland - Gunilla/Åke  374-377
R: SKARABe
G/Å: FALSEtT

Åke - Roland  397-370
Å: H(A)NDFAST
R: KONSTIg

Gunilla - Pia  300-333  

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 45
Topic starter
(@ordbildad)
Eminent Member
Blev medlem: 5 år sedan

Igår spelades följande tio matcher:

Åke - Sonny  332-344
Å: lETTLAND

Åke - Alexandra  394-402
Å:  *OTESTAD
A: INUNDEr

Anders - Sonny  354-365
A: STYVMOR
S: AVLOSSA

Roland/Åke - Anders  419-261

Sonny - Alexandra  329-401
A: LIVSAn(D)E

Åke - Pia  313 - 353
P: däRTILL

Roland - Alexandra  276-488
A: MEtODI(S)K, NeRTILL

Anders - Alexandra  397-412
AA: PARTNER, bRoDERA

Åke - Roland  345-406
Å: MOtSIDA
R: AKTeRUT

Till slut Alexandras femte vinst för dagen. En riktig supermatch med fyra rullningar och en totalpoäng på näst intill 900.
Pia - Alexandra  434 - 459
P: ARVInGE, RASTN(I)NG
A: SALDERA, ÅTERbUD

 

 

 

 

Svara
1 Svara
Alexandra Svanteson
Moderator
(@asvanteson)
Blev medlem: 5 år sedan

Medlem
Inlägg: 43

@ordbildad Ja, så kan det vara 5-0 igår och massa rullningar och i turneringen i helgen som var så var det 2-5, en enda rullning på sju matcher och en sistaplats 😆

Svara
Alexandra Svanteson
Inlägg: 43
Moderator
(@asvanteson)
Medlem
Blev medlem: 5 år sedan

Jag har ju en gammal hög med protokoll liggandes här med... får väl mata in dem. De är från 13/4:

Sonny - Alexandra 366-382
S: LÅNEBIl 74p
A: ENSTAKa 70p

Sonny - Anders 290-389
A: (S)vARAnDE 60p

Sonny - Alexandra 392-291
S: tONVIKT 70p
A: aB(L)ATION 63p

Åke - Alexandra 370-348
Å: FaSTARE 65p

Sonny - Åke 429-364
S: FoRTUNa 84p

Anders - Alexandra 352-394
AA: GRANNLÅ(T) 64p
AS: NERSLAG 87p

Åke - Sonny 384-359
Å: HELSIDA 70p
S: tÄLjSTEN 58p

Julia - Sonny 372-319

Åke - Anders 329-450
A: FONDerA 66p, FRÅNÅKT 102p

Anders - Åke 295-363
A: iNvAGGA 73p

Alexandra - Julia 293-372
J: ENFASiG 63p

Julia - Alexandra 384-334
J: REnEGAT 75p

Julia - Alexandra 350-359
J: TINNiNG 72p

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 45
Topic starter
(@ordbildad)
Eminent Member
Blev medlem: 5 år sedan

Den 11/5 spelade vi 10 matcher på Condeco. Paul och Julia spelade ett par matcher vardera simultant mot två motståndare.

Alexandra - Åke  419-324

Åke - Alexandra  390-376
A: SANITeT

Alexandra - Åke  386-285
A: bLÅSARE

Alexandra - Paul  367-390
A: OSTKAKa
P: HUNDöRA

Julia - Paul  465-340
J: *iNFÄSTA, TRANKIL, TYC(K)AnDE
Infästa har funnits sedan 1800-talet men försvann ur SAOL 14

Roland - Åke  385-358
R: RENoDLA

Åke - Julia 305-288

Alexandra - Julia  335-331
J: SLEMs(Ä)Ck

Roland - Paul  406-359
R: STELHET, (K)ORTbENt

Julia - Alexandra  323-308

 

 

Svara
Sida 2 / 4
Share: